Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium.

17.03.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. zaprasza na bezpłatne webinarium: ARP S.A. i BGK S.A. – skuteczne finansowanie dla firm, które odbędzie się 23 marca br. o godzinie 10:00. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców i dotyczy finansowania inwestycji, nowych technologii, wsparcia ARP w ramach tarczy antykryzysowej oraz finansowania handlu zagranicznego. Agenda spotkania: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. · Warunki pożyczek inwestycyjnych ARP dla przedsiębiorców · Produkty Tarczowe ARP · ARP Faktoring – finansowanie handlu zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. · Kredyt Inwestycyjny, · Kredyt na innowacje technologiczne, · Finansowanie handlu zagranicznego. Spotkanie poprowadzą dla Państwa: Monika Konofał – Dyrektor […]

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, zaprasza na bezpłatne webinarium

15.03.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z kancelarią SENDERO Tax & Legal zaprasza na bezpłatne webinarium: Praca tymczasowa czy usługi obce? O pułapkach tzw. leasingu pracowniczego, które odbędzie się 19 marca 2021 r. od 10:00 do 12:00. Uczestnicy webinarium dowiedzą się, na co powinni zwracać uwagę przy współpracy z dostawcami usług outsourcingowych. Trzeba pamiętać, że taki dostawca usług to nie agencja zatrudnienia. Ta z kolei oferuje swoim klientom pracowników tymczasowych. Jaka jest różnica między tymi dwoma formami pozyskiwania osób do pracy – bardzo istotna. Proces outsourcingu usług trzeba dobrze zaplanować i zorganizować w zakładzie. Przede wszystkim po to, by status pracowników zewnętrznych nie został […]

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium.

11.03.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z przedstawicielem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zaprasza na bezpłatne webinarium: Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw oraz narzędzia służące innowacyjności, które odbędzie się 15 marca br. o godzinie 10:00. Agenda webinarium: 1. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku 2. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – omówienie konkursu „Szybka Ścieżka”: – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 3. Narzędzia służące innowacyjności: – STEP – Innovation Coach – Asystent Innowacji Poniżej link do rejestracji: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/wsparcie-b-r-dla-przedsiebiorstw-oraz-narzedzia-sluzace-innowacyjnosci/register?_ga=2.230165596.1542293316.1615199635-793848588.1600691460

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią ARENA TAX zaprasza na bezpłatne webinarium.

05.02.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią ARENA TAX zaprasza na bezpłatne webinarium: MDR w świetle przepisów prawa i praktyki organów które odbędzie się 17 lutego br. o godzinie 10:00. Począwszy od 1 stycznia 2019 r. uczestnicy obrotu gospodarczego stają przed koniecznością oceny, czy transakcje, w które te podmioty są zaangażowane, posiadają określone cechy rozpoznawcze, a w konsekwencji podlegają raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako tzw. schematy podatkowe. Obowiązki w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych określane są mianem raportowania MDR (od ang. Mandatory Disclosure Rules). Oprócz obowiązków sprawozdawczych wskazane podmioty mogą być również obowiązane do posiadania wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji […]

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z SAULE i COLUMBUS ENERGY zaprasza na bezpłatne webinarium.

27.01.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z SAULE i COLUMBUS ENERGY zaprasza na bezpłatne webinarium: „Transformacja energetyczna dla Polskich Miast i Gmin finansowana przez podmiot zewnętrzny”, które odbędzie się 3 lutego 2021 r. od 10:00 do 12:00. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia wydajności energetycznej w zakresie fotowoltaiki, opartej na technologii opracowanej przez Olgę Malinkiewicz, polską fizyk i wynalazcę, oraz z formułą Power Purchase Agreement (PPA). Mamy nadzieję, że informacje zawarte w webinarze wzbogacą państwa wiedzę w tym zakresie. Link do rejestracji: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/transformacja-energetyczna-polskich-miast-i-gmin-bez-capexu/register?_ga=2.262206092.1693667600.1611566107-1487396930.1589460888

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” zaprasza na bezpłatne webinarium.

27.01.2021r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią TLA Tax Legal Advisors zaprasza na bezpłatne webinarium: Strategia podatkowa – obowiązek informacyjny czy coś więcej? które odbędzie się 2 lutego br. o godzinie 10:00. Zagadnienia, które omówimy podczas webinarium: Czy podatników czeka kolejna rewolucja? Czego dotyczy strategia podatkowa? Program współdziałania (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego), a strategia podatkowa. Jakie działania podjąć, aby sprostać nowym obowiązkom? Korzyści i zagrożenia związane z formułowaniem strategii podatkowej (na co zwrócić uwagę). Spotkanie poprowadzą dla Państwa: Krzysztof Koniewski (krzysztof.koniewski@tla-kancelaria.pl) – partner w Kancelarii TLA, licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w takich firmach jak Roedl & Partner, PwC, Deloitte. Pełniąc funkcje menedżerskie był odpowiedzialny za zespół […]

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium.

09.12.2020r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium: „Czynności organów podatkowych w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe spółek”, które odbędzie się 15 grudnia 2020 r. od 10:00 do 13:00. W trakcie webinaru omówimy różne rodzaje czynności podejmowanych przez organy podatkowe względem podatników w ramach szeroko rozumianych postępowań podatkowych oraz problemy praktyczne wynikające z podjęcia tych czynności. W drugiej części skupimy się na omówieniu zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób fizycznych zajmujących się w spółkach kwestiami rozliczeń podatkowych. Agenda: Proceduralne „narzędzia” organów podatkowych w kontaktach z podatnikami – aktualne regulacje i praktyka. Odpowiedzialność osób fizycznych za rozliczenia podatkowe spółek. […]

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” zaprasza na bezpłatne szkolenie.

04.12.2020r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Talent Development Institute zaprasza na bezpłatne webinarium: Jak w świecie VUCA budować zaangażowanie ludzi i utrzymywać talenty w firmie? które odbędzie się 14 grudnia br. o godzinie 11:00. Świat VUCA czyli świat nieprzewidywalny, zmienny, skomplikowany i niejednoznaczny z jakim mierzymy się w biznesie wymaga niestandardowego podejścia do zarządzania ludźmi. W  świecie VUCA potrzebny jest styl zarządzania: • który buduje  na potencjale wszystkich pracowników firmy, • buduje na przywództwie autentycznym lidera , • wymaga odwagi menedżerskiej – jednej z kluczowej kompetencji, która została wytypowana w ramach ogólnopolskich badań menedżerskich, • wymaga dostrzegania talentów w ludziach i odpowiedniego nim […]