Jaworski Ośrodek Kultury mieści się w Teatrze Miejskim w Jaworze. Budynek teatru należy do najstarszych zabudowań w mieście. Od roku 1978r. jest siedzibą Jaworskiego Ośrodka Kultury.
W Jaworskim Ośrodku Kultury rozwija się prężnie wielowymiarowy, amatorski ruch artystyczny. Działalność merytoryczna JOK-u przejawia się w różnorodnych formach kulturotwórczych i jest ważnym elementem edukacyjnym skierowanym głównie do dzieci i młodzieży. JOK oprócz wielopoziomowej działalności, jest aktywnym ośrodkiem edukacji teatralnej.
Swoje zadania Jaworski Ośrodek Kultury realizuje poprzez zajęcia stałe, okresowe, okazjonalne oraz organizację i promocję imprez.
W ramach działalności JOK, funkcjonują sekcje: teatralna, muzyczno-wokalna, fotograficzna i plastyczna.

WWW.JOK.JAWOR.PL

JOK oferuje:

● wynajem sal: widowiskowa – 194 miejsca, foyer teatru – 60 miejsc

● profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetleniową

● konsultacje specjalistyczne dla amatorskiego ruchu artystycznego i literackiego

● obsługę artystyczną imprez

● pomoc w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć (akademie, rocznice, imprezy okolicznościowe)

Więcej o Jaworskim Ośrodku Kultury na stronie internetowej

Jaworski Ośrodek Kultury
Rynek 5
59-400 Jawor
tel./fax 76 870-28-78, 76 870-28-75
e-mail: poczta@jok.jawor.pl