Katarzyna Mroczkowska

Córka Waldemara i Bożeny, ur. 30 grudnia 1980 roku w Jaworze. Jest mieszkanką Jawora od urodzenia, tutaj spędziła dzieciństwo, uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2, którą ukończyła z wyróżnieniem. Była uczennicą klasy o rozszerzonym programie kultury fizycznej – piłka siatkowa.
Dalej naukę kontynuowała w LO w Jaworze, a od roku szkolnego 1996/97 w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu.
Już będąc uczennicą klasy VII powołana została do Kadry Dolnego Śląska na Mistrzostwa Polski Makroregionów – „Nadzieje Olimpijskie” w Rzeszowie. Sukces ten powtórzyła w następnej klasie. W tym samym roku została mistrzynią Polski Młodziczek i zdobyła tytuł „Najlepszej atakującej mistrzostw”. Kolejne sukcesy sportowe to: powołanie jej do Kadry Polski Kadetek, jej drużyna zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetek, a na Mistrzostwach Europy zdobyła brązowy medal. W lipcu 1997 r. w Mistrzostwach Świata kadetek w Tajlandii reprezentacja Polski zdobyła VII miejsce, a Katarzynie Mroczkowskiej przyznano tytuł „Najlepszej przyjmującej świata” oraz II miejsce w klasyfikacji „Najlepszej blokującej” i tytuł „Najwszechstronniejszej zawodniczki”. Kolejny sukces to zdobyci V miejsca na mistrzostwach świata Juniorek w Gdańsku.

Obecnie występuje w barwach Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, drużyna ta awansowała do I ligi.
Katarzyna Mroczkowska jest dzisiaj jedną z najpopularniejszych młodych sportsmenek naszego miasta, cieszącą się popularnością w kraju, a także poza granicami, o czym świadczy jej dorobek sportowy.
Do „Nagrody Miasta Jawora” na 1997 rok została zgłoszona przez Zarząd Klubu Sportowego „Olimpia”.
Tytuł przyznany uchwałą nr XLVIII/259/97 z dnia 29.10.1997 r.

Stanisław Furtak

Syn Jana i Marii, ur. 29 października 1946 roku w Kłonicach.
Jest mieszkańcem Jawora. Od kilkunastu lat prężnie prowadzi firmę rodzinną, która w chwili obecnej jest jednym z większych pracodawców w Jaworze, zapewniając blisko 200 miejsc pracy dla mieszkańców miasta. Fakt ten ma szczególne znaczenie w obliczu wysokiego bezrobocia w naszym rejonie.
Jest także inspiratorem spotkań władz miasta Jawora z przedstawicielami biznesu niemieckiego oraz inicjatorem nawiązania współpracy w 1995 r. z niemieckim miastem Neuss. Wspiera finansowo wiele imprez kulturalnych i sportowych, Koncerty pokoju odbywające w Kościele Pokoju, których celem jest m. in. popularyzacja Kościoła Pokoju w celu pozyskania środków niezbędnych na jego remont. Działania te prowadzi wspólnie ze swoim przyjacielem panem Reinhardem Blaschke, obywatelem Niemiec, zaangażowanym w wiele innych ważnych dla społeczności naszego miasta przedsięwzięć.
Pan Stanisław Furtak wspiera wszelkie przedsięwzięcia charytatywne na terenie Jawora, szczególnie w zakresie pomocy dzieciom i ludziom ubogim przekazując darowizny i dotacje. Jako przedstawiciel środowiska gospodarczego uczestniczy w strukturach samorządu branżowego piekarzy i cukierników, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym aktywnie wspiera działania samorządu w sferze promocji miasta, m. in. poprzez udział w imprezach targowych w kraju i zagranica. W podczas III Międzynarodowych Targów Chleba otrzymał tytuł „Piekarza Roku”.
Znane jest też osobiste zaangażowanie Pana Stanisława Furtaka w pomoc dla Kościoła w Jaworze w tym także w pozyskaniu środków na remont kaplicy kościelnej Parafii Matki Bożej Różańcowej przy Alei Jana Pawła II na potrzeby której przekazał znaczne środki finansowe.
Tytuł przyznany uchwałą nr XIV/96/99 z dnia 27.10.1999 r.

Jan Białek

Urodził się 1 stycznia 1927 r. w Sokolnikach. Ukończył pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na kierunku organizacja i zarządzanie oświatą w Instytucie Kształcenia Nauczycieli.
Pracę zawodową rozpoczął w Miejskich Warsztatach Mechanicznych w Jaworze. Następnie odbył służbę wojskową, a po niej pracował w Technicznej Obsłudze Rolnictwa w Legnicy, a następnie od 1951 r. w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bolkowie na stanowisku zastępcy dyrektora.
W latach 1959-1973 zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych w Jaworze jako nauczyciel, a od 1963 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora. 1 września 1973 r. został mianowany przez Ministra Oświaty na stanowisko Inspektora Szkolnego, a po reorganizacji został powołany na stanowisko Inspektora Miejskiego w Jaworze.
W 1976 r. Wojewoda Legnicki powołał Jana Białka na Naczelnika Miasta Jawora, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do czerwca 1990 r.
Jan Białek jest jednym z pionierów Jawora i jego stałym mieszkańcem. Zasadniczą część swojego życia zawodowego i społecznego poświęcił naszemu miastu. Gdy pracował w Zespole Szkół Zawodowych, dzięki staraniom kierownictwa szkoły do którego należał, w połowie lat sześćdziesiątych wybudowano nową szkołę oraz warsztaty szkolne. W okresie, kiedy pełnił obowiązki inspektora oświaty, zostało wybudowane nowe przedszkole przy ul. Armii Radzieckiej (obecnie ul. Piłsudskiego), utworzona została bursa międzyszkolna, a budynek po internacie Liceum Ogólnokształcącego został adoptowany na przedszkole. Rozpoczęto budowę szkoły podstawowej i domu nauczyciela w Bolkowie.
W okresie sprawowania funkcji Naczelnika Miasta, Jawor przeżywał okres rozkwitu, szczególnie w dziedzinie budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. Przygotowano tereny pod osiedla Przyrzecze, Słowiańskie, Piastowskie, przy ul. Wrocławskiej i Armii Krajowej. Powstały osiedla domków jednorodzinnych im. Księcia Bolka, Zachodnie, przy ul. Kopernika i Młyńskiej. Przygotowano tereny pod budownictwo przy ul. Myśliborskiej, wykupiono tereny przy szosie do Legnicy. W okresie tym do użytku oddano trzy tysiące mieszkań spółdzielczych i 250 domów jednorodzinnych. Wybudowano także cztery przedszkola i jeden żłobek. Do użytku oddano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2, wyremontowano salę gimnastyczną przy ul. Chrobrego oraz muzeum. Do eksploatacji oddano oczyszczalnię ścieków i związany z nią wielokilometrowy kolektor sanitarny wraz z przepompownią.
Wybudowano sześć nowych studni głębinowych, zmodernizowano wieżę ciśnień, tym samym likwidując problem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.
Poprawiono stan ulic w mieście, w szczególności znajdującą się w tragicznym stanie ul. Starojaworską. Powiększono o 5,5 ha teren cmentarza komunalnego. Rozwiązany został problem dostawy gazu oraz zaopatrzenie w ciepło osiedli spółdzielczych. Pozyskano nowe tereny pod kolejne cztery pracownicze ogrody działkowe. Przeprowadzono remont Ratusza.
W uznaniu jego dokonań najwyższe władze państwowe odznaczyły Jana Białka m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką ZHP, Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska i wieloma innymi wyróżnieniami.
Jan Białek do dziś nie zrezygnował z pracy społecznej. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym ZNP – przewodniczył Radzie Przyjaciół Harcerstwa, był wiceprezesem klubu sportowego „Jaworzanka”. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Jawora. Do 2000 r. pełnił funkcję Przewodniczącego KPEiR w Jaworze, nadal czynnie uczestniczy i pracuje na rzecz miasta i powiatu.
Ostatnie dziesięć lat jego działalności ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Za szczególny wkład pracy dla miasta Jawora został w 1997 r. odznaczony Odznaką Zasłużony dla Województwa Legnickiego.
Jego doświadczenie i aktywna podstawowa przy organizacji Międzynarodowych Targów Chleba zaowocowała historycznym spotkaniem Premiera Polski i Czech, oraz Marszałka Sejmu RP.
Z jego inicjatywy podjęte zostały rozmowy zmierzające do objęcia patronatem Prezydenta RP kolejnych edycji targów.
Jest inicjatorem budowy obwodnicy dla Jawora i współorganizatorem „Białych sobót” – programu bezpłatnych badań dla ludności.
Tytuł przyznany uchwałą nr XXV/201/2000 z dnia 27.10.2000 r.
Sławomir Miłoń

Urodzony 7.05.1970 r. jest trenerem Klubu Sportowego MKS „Victoria” w Jaworze.
Jako zawodnik klubu od 1980 r. osiągał bardzo dobre wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej do których należą: wielokrotny tytuł Mistrza Polski Juniorów i Seniorów w skokach indywidualnych i synchronicznych na trampolinie V m. w Mistrzostwach Europy Seniorów w skokach synchronicznych na trampolinie w 1989 r. Brał wielokrotnie udział w Mistrzostwach Europy i Świata.
Po zakończeniu czynnego uprawiania sportu rozpoczął pracę z młodzieżą w 1993 r., jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje.

W 1997 roku uzyskał dyplom mgr na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ze specjalizacją trenera akrobatyki sportowej i skoków na trampolinie.
Od początku swojej kariery trenerskiej uzyskiwał znaczące sukcesy, czego dowodem są liczne tytuły Mistrzów Polski uzyskiwane przez jego wychowanków w kategoriach wiekowych od młodzika do seniora. Spod jego ręki wyszło wielu reprezentantów Polski.
Dowodem uznania jego klasy jako trenera było powołanie go na Trenera Kadry Narodowej w trampolinie w 2000 r.
Ze swoimi zawodnikami odnosi liczące się sukcesy na Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz na arenie międzynarodowej.
Jego wychowankowie w 2001 r. na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Odense (Dania) zajęli VII miejsce. W Światowych Igrzyskach rozegranych w tym samym mieście juniorzy wywalczyli IV miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie. Obecnie w składzie kadry narodowej znajduje się 5 zawodników MKS „Victoria” – wychowanków trenera Miłonia. Tak liczna reprezentacja naszej młodzieży w kadrze narodowej, zarówno wśród seniorów jak i juniorów, stwarza realne szanse na udział Jaworzanina w Igrzyskach Olimpijskich w 2004 roku w Atenach, do których przygotowania właśnie się rozpoczynają.
Na przestrzeni ostatnich lat klub sportowy „Victoria Jawor” należy do czołówki polskich klubów w akrobatyce, przyczyniając się do rozsławienia i promocji naszego miasta oraz regionu dolnośląskiego. Jest w tym olbrzymia zasługa Sławomira Miłonia, który swoją osobowością potrafił skupić odpowiednią kadrę szkoleniową.
Tytuł przyznany uchwałą nr XXXVI/268/01 z dnia 24.10.2001 r.

Władysława Zielińska

Urodzona 1 czerwca 1939 roku w Czabarówce – ZSRR zamieszkała w Jaworze. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze rozpoczęła pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pomocnym. Następnie pracowała w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz nr 5 w Jaworze. W roku 1967 ukończyła Studium Nauczycielskie na kierunku matematycznym, a w 1978 Uniwersytet Wrocławski. Od roku 1966 związana jest pracą zawodową z Zespołem Szkół Zawodowych Fabryki Narzędzi Rolniczych JAWOR w Jaworze. Przez jedenaście lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora wykazując się dużą samodzielnością i inicjatywą. Od roku 1977 do dnia dzisiejszego Pani Władysława Zielińska pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych. W tym czasie wzrasta liczba oddziałów, funkcjonuje technikum, otwarta zostaje szkoła wielozawodowa, w zlikwidowanych warsztatach powstaje sala widowiskowo-sportowa. Baza dydaktyczna zostaje wyposażona w sprzęt komputerowy, nowoczesne studium językowe.

Pani Władysława Zielińska jest również współtwórcą i współorganizatorem Ochotniczego Hufca Pracy stacjonującego w Roztoce, za co Komenda Główna OHP wyróżnia ją złotą odznaką „ZA ZASŁUGI DLA OHP”.
Pani Władysław Zielińska za swoją pracę społeczną i zawodową wyróżniana była m.in.: „Nagrodą za osiąganie wybitnych rezultatów w pracy dydaktycznej i wychowawczej SUMMA CUM LANDE „Zasłużony dla Oświaty” województwa legnickiego, nagroda Drugiego Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczona została również brązowym i złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Tytuł przyznany uchwałą nr XLIX/355/02 z dnia 9.10.2002

Łukasz Tomaszewski

Łukasz Tomaszewski ur. w Jaworze zam. Jawor, swoją przygodę ze skokami na trampolinie rozpoczął w roku 1992 wraz z rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze. Został wówczas zakwalifikowany do klasy sportowej o profilu akrobatycznym. Pierwszym sukcesem było zdobycie złotego medalu na ogólnopolskich zawodach „Młode Talenty” w 1995 roku. W swojej ponad dwudziestoletniej karierze odniósł bardzo wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej .
Do najważniejszych sukcesów międzynarodowych należą:
– brązowy medal na Mistrzostwach Europy juniorów w St. Petersburgu (2002 rok)
– 8 miejsce na Mistrzostwach Świata seniorów w St. Petersburgu (2009 rok)
– 6 miejsce na Mistrzostwach Europy seniorów w Warnie (2010 rok)
– srebrny medal na Pucharze Świata we Wrocławiu (2010 rok)
– brązowy medal na Pucharze Świata w Szwajcarii (2014 rok)
– srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Portugalii (2014 rok)
– 6 miejsce na I Europejskich Igrzyskach w Baku (2015 rok)
Ponadto reprezentował kraj na kilkudziesięciu zawodach Pucharu Świata gdzie zajmował miejsca w finałowej ósemce. Kilkakrotnie brał udział w Mistrzostwach Świata
i Europy, a w 2009 roku w zawodach World Games które odbyły się w Tajwańskim Kaohsiung. Obecnie jest indywidualnym Mistrzem Polski seniorów który zdobył w Chorzowie br.
Oprócz aktualnego tytułu wygrywał zawody Mistrzostw Polski juniorów, młodzieżowych oraz seniorów w skokach indywidualnych, synchronicznych oraz drużynowych:
– Mistrzostwo Polski seniorów indywidualnie – rok 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015; w skokach synchronicznych – rok 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
– Młodzieżowe Mistrzostwo Polski – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
– Mistrzostwo Polski juniorów indywidualnie – rok 2003; w skokach synchronicznych – rok 2002
W swoim dorobku posiada ponad 100 medali zdobytych na międzynarodowych
i ogólnopolskich turniejach trampoliny, Pucharach Polski w zawodach Grand Prix Polski. Obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata które odbędą się w listopadzie br. w Danii.
W 2010 roku po ukończeniu studiów podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 5
w Jaworze oraz klubie sportowym MKS Victoria Jawor. Jako nauczyciel i trener stara się przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodym uczniom i zawodnikom. Jest mężem
i ojcem dwóch synów.

Nadanie Nagrody Miasta Jawora uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/91/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

Aleksander Śliwka
Marta Czyczerska
Tadeusz Koniak
Bożena Bednarz
Lesław Chrzanowski
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Jaworze