Modernizacja systemów grzewczych…

09.01.2020r.

 

Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

Zakończyła ocenę formalną wniosków (z 2 naboru) o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu

„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

Wnioski z załącznika nr 1 skierowano do kolejnego etapu konkursu czyli do oceny energetycznej i merytorycznej.

Każdy wnioskodawca zostanie przez nas poinformowany o kolejnym etapie konkursu.

Załącznik nr 1.

załącznik nr 1

***************************************************************************************************************************

NABÓR II

SKŁADANIE WNIOSKÓW

LINK –> Wzór wniosku wraz z załącznikami <–

Termin złożenia: do 18 stycznia 2021

Miejsce: Biuro Obsługi Klienta UM, stanowisko 1
WAŻNE: przy składaniu wniosku otrzymają Państwo indywidualny numer

***************************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************************

Szanowni Państwo, uczestnicy I naboru.

W załączeniu, pod wskazanym linkiem, znajdą Państwo dokumenty do przygotowania przy rozliczeniu.

Uwaga: osoby, które zakończyły już inwestycję przygotowują rozliczenie w ciągu 30 dni, tj. do dnia 14 stycznia 2021 r. Pozostali (będący w trakcie realizacji, przed realizacją) będą mieli 30 dni czasu na przygotowanie rozliczenia od daty zakończenia inwestycji.

Wypełnione dokumenty rozliczeniowe prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta UM (wejście od teatru, stanowisko nr 1) w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „DOTACJA PIEC NABÓR I”

–> Nabór I – ROZLICZENIE DOTACJI <–

***************************************************************************************************************************

Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

ogłasza II – uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu

„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Termin składania wniosków: od godz. 8.00 dnia 17.12.2020 r. do godz. 15.00 dnia 18.01.2021 r.

KLIKNIJ W LINK DO PISMA

****************************************************************************************************************************

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NR 2

Szanowni mieszkańcy Jawora,

informujemy, że w miesiącu listopadzie Gmina Jawor aktualizuje i dostosowuje regulamin konkursu przed II naborem, tzw. uzupełniającym, który zostanie ogłoszony w DRUGIEJ POŁOWIE GRUDNIA w ramach realizowanego projektu pt. „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”.

Po uzyskaniu akceptacji ze strony Instytucji Zarządzającej Projektem (Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej), na stronie jawor.pl zamieszczone zostaną: regulamin, wzór wniosku oraz załączniki dla II naboru.

Ponadto, trwa podpisywanie umów w I naborze. W ramach pierwszego naboru będzie to 100 umów. W ramach całego projektu podpisanych zostanie 120 umów z Grantobiorcami na wymianę źródeł ciepła (lub nieco więcej, jeżeli rzeczywiste wydatki inwestycyjne Grantobiorców będą niższe od deklarowanych).

Przypominamy, iż przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację grantów umożliwiających wymianę starych źródeł ciepła (pieców) opalanych paliwem stałym (węgiel, koks, drewno) w budynkach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach budynków wielorodzinnych (własnościowych), położonych w gminie Jawor, na wysokosprawne źródła ciepła, takie jak: POMPY CIEPŁA lub KOTŁY GAZOWE, z uwzględnieniem opcjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) jako elementu uzupełniającego działanie systemu grzewczego.

Maksymalny możliwy okres realizacji inwestycji: do 30.09.2021.

 

*****************************************************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Osoby, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w przedmiotowym projekcie będą zapraszane telefonicznie na konkretny dzień na podpisanie UMOWY O POWIERZENIE GRANTU. Podpisywanie umów rozpocznie się z dniem 30.09.2020 r. Planowane zakończenie podpisywania umów 30.10.2020 r.

Przed spotkaniem prosimy o uzupełnienie poniższych załączników i dokumentów i dostarczenie ich na spotkanie.

WAŻNE!

  1. Załączniki i oświadczenia wypełniamy DRUKOWANYMI literami.
  2. Nie wypełniają Państwo szablonu umowy. Szablon umowa jest przekazany do zapoznania się z nim przez Grantobiorcę.
  3. Numer umowy na załącznikach zostanie zapisany podczas spotkania przez Grantodawcę.
  4. Brak przygotowanych załączników i oświadczeń wiążę się z odwołaniem spotkania związanego z podpisaniem umowy.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia przed spotkaniem.

(1.) Zał2 Pełnomocnictwo

(2.) Zał3 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

(3.) Zał5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(4.) Zał4 Oświadczenie Grantobiorcy o aktualności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Formularz zmian

(5.) WEKSEL I ZASADY PRZYJMOWANIA WEKSLI

Przyklad wypelnienie weksla

(6.) Poza umową _numer konta do wypłaty grantu

(7.) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

(8.) Poza umową_pozwolenie budowlane

DODATKOWE INFORMACJE

1) Wzór umowy
2) Regulamin naboru wnioskow

*****************************************************************************************************************************

 

Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą
zakończyła ocenę merytoryczną (z 1 naboru)
o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu:
„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

Niżej wymienione Wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną (w tym uproszczony audyt energetyczny).
GRATULUJEMY!

Każdy wnioskodawca zostanie przez nas poinformowany o kolejnym etapie konkursu
po 14.09.2020 r.
Od 21.09.2020 rozpocznie się procedura podpisywania umów z Wnioskodawcami.

Zapraszamy do zapoznania się z wzorem umowy i dokumentami niezbędnymi do jej podpisania. Dokumenty dostępne są pod tym adresem:
https://jawor.bip.net.pl/?a=8701

 

Numer wniosku

11052020/0800/1/1
11052020/0800/2/1
11052020/0800/3/1
11052020/0803/4/1
11052020/0827/5/1
11052020/0830/6/1
11052020/0835/7/1
11052020/0845/8/1
11052020/1005/11/1
11052020/1010/12/1
11052020/1030/13/1
11052020/1030/14/1
11052020/1035/15/1
11052020/1110/16/1
11052020/1156/17/1
11052020/1225/18/1
12052020/900/19/1
12052020/1025/20/1
12052020/1030/21/1
12052020/1130/23/1
13052020/915/24/1
13052020/935/25/1
13052020/1025/26/1
13052020/1140/27/1
13052020/1454/29/1
13052020/1455/30/1
14052020/1020/31/1
14052020/1246/32/1
15052020/1003/33/1
15052020/1126/34/1
15052020/1127/35/1
15052020/1416/36/1
15052020/1426/37/1
15052020/1439/38/1
18052020/848/40/1
19052020/832/41/1
19052020/1327/42/1
19052020/1521/43/1
20052020/950/44/1
20052020/1000/45/1
20052020/1028/46/1
20052020/1030/47/1
20052020/1038/48/1
20052020/1043/49/1
21052020/1430/50/1
22052020/1106/51/1
22052020/1200/52/1
25052020/1155/55/1
25052020/1158/56/1
25052020/1315/57/1
26052020/1034/58/1
26052020/1119/59/1
26052020/1209/60/1
26052020/1255/61/1
26052020/1311/62/1
26052020/1442/63/1
27052020/800/64/1
27052020/800/65/1
27052020/1156/66/1
27052020/1204/67/1
27052020/1229/68/1
27052020/1403/69/1
28052020/1019/71/1
28052020/1149/75/1
28052020/1248/76/1
28052020/1317/77/1
28052020/1353/78/1
28052020/1450/79/1
29052020/801/81/1
29052020/932/82/1
29052020/1004/84/1
29052020/1005/85/1
29052020/1007/86/1
29052020/1031/87/1
29052020/1053/88/1
29052020/1107/90/1
29052020/1108/91/1
29052020/1112/93/1
29052020/1114/94/1
29052020/1205/95/1
29052020/1241/97/1
29052020/1245/98/1
29052020/1252/99/1
29052020/1254/100/1
29052020/1310/101/1
29052020/1419/104/1
29052020/1427/105/1
29052020/1440/106/1
29052020/1442/107/1
29052020/1444/108/1
29052020/1500/110/1
29052020/1500/111/1
29052020/1500/112/1
29052020/1500/113/1
29052020/1500/114/1
29052020/1500/115/1
29052020/1500/116/1
29052020/1500/117/1
29052020/1500/118/1
28052020/1038/72a/1
28052020/1101/72b/1

*****************************************************************************************************************************

Przygotowanie do audytu – instrukcja dla mieszkańców

Przed audytem uproszczonym należy przygotować:

  • informację na temat ilości oraz rodzaju zużytego opału z ostatnich trzech lat – potwierdzenie poprzez rachunki i faktury za opał (jeśli są) lub na podstawie oświadczenia
  • rachunki za prąd z okresu ostatnich 12 miesięcy
  • w przypadku jeśli były wykonywane termomodernizacje – ocieplenie budynku – proszę przygotować dokumentację potwierdzającą prace np. faktury
  • jeśli źródło ciepła zostało już wymienione potrzebne będą informacje na temat starego kotła: zdjęcia kotła i tabliczki znamionowej,

Podczas wizyty audytora należy udostępnić pomieszczenia w których znajdują się źródła ciepła i umożliwić wykonanie dokumentacji fotograficznej.

*****************************************************************************************************************************

Szanowni uczestnicy projektu. Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe audytorów. Na te numery telefonów należy dzwonić w sprawie umówienia terminu audytu. Firma audytorska ze swej strony również będzie się z Państwem kontaktowała aby ułożyć kompleksowo harmonogram audytów. Audyty rozpoczną się w dniu 20 lipca, tj. w najbliższy poniedziałek.

DANE AUDYTORÓW

Audytorzy główni:

mgr inż. Artur Kawa
mgr inż. Mateusz Bednarek
nr kontaktowy:
736 799 672

Audytorzy wspomagający:
inż. Piotr Żołądź
inż. Mikołaj Podmokły
nr kontaktowy:
579 894 638

Koordynator prac:
Paulina Lipa
nr kontaktowy:
736 047 942
12 345 49 75

     Wszyscy audytorzy zostaną zaopatrzeni w identyfikatory zawierające następujące elementy: logotypy programu, dane audytora i firmy audytorskiej, informacja o realizacji zlecenia dla Gminy Jawor oraz pieczęć Gminy.

*****************************************************************************************************************************

Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

Zaprasza mieszkańców, których wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną na spotkanie

w zakresie przygotowania Uproszczonych Audytów Energetycznych oraz przedstawienia kolejnych etapów realizacji projektu

„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Termin spotkania: 02.07.2020 godz. 15.30

Miejsce spotkanie: ECMEN, ul. Parkowa 5 (parter, sala balowa)

 

Cel spotkania: Celem spotkania jest omówienie procesu realizacji UAE – Uproszczonych Audytów Energetycznych, sposobu przygotowania się do nich oraz omówienia kolejnych etapów realizacji projektu.

 

*****************************************************************************************************************************

Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

Zakończyła ocenę formalną wniosków (z 1 naboru) o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach projektu

 „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania  emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

Wnioski z załącznika nr 1 skierowano do kolejnego etapu konkursu czyli do oceny energetycznej i merytorycznej.

 Każdy wnioskodawca zostanie przez nas poinformowany o kolejnym etapie konkursu.

Załącznik 1

Numer wniosku
11052020/ 0800/1/1
11052020/ 0800/2/1
11052020/ 0800/3/1
11052020/ 0803/4/1
11052020/ 0827/5/1
11052020/ 0830/6/1
11052020/ 0835/7/1
11052020/ 0845/8/1
11052020/ 1005/11/1
11052020/ 1010/12/1
11052020/ 1030/13/1
11052020/ 1030/14/1
11052020/ 1035/15/1
11052020/ 1110/16/1
11052020/ 1156/17/1
11052020/ 1225/18/1
12052020/ 900/19/1
12052020/ 1025/20/1
12052020/ 1030/21/1
12052020/ 1130/23/1
13052020/ 915/24/1
13052020/ 935/25/1
13052020/ 1025/26/1
13052020/ 1140/27/1
13052020/ 1324/28/1
13052020/ 1454/29/1
13052020/ 1455/30/1
14052020/ 1020/31/1
14052020/ 1246/32/1
15052020/ 1003/33/1
15052020/ 1126/34/1
15052020/ 1127/35/1
15052020/ 1416/36/1
15052020/ 1426/37/1
15052020/ 1439/38/1
18052020/ 848/40/1
19052020/ 832/41/1
19052020/ 1327/42/1
19052020/ 1521/43/1
20052020/ 950/44/1
20052020/ 1000/45/1
20052020/1028/46/1
20052020/1030/47/1
20052020/1038/48/1
20052020/1043/49/1
21052020/1430/50/1
22052020/1106/51/1
22052020/1200/52/1
25052020/1155/55/1
25052020/1158/56/1
25052020/1315/57/1
26052020/ 1034/58/1
26052020/ 1119/59/1
26052020/ 1209/60/1
26052020/ 1255/61/1
26052020/ 1311/62/1
26052020/ 1442/63/1
27052020/800/64/1
27052020/800/65/1
27052020/1156/66/1
27052020/1204/67/1
27052020/1229/68/1
27052020/1403/69/1
28052020/1019/71/1
28052020/1038/72a/1
28052020/1101/72b/1
28052020/1149/75/1
28052020/1248/76/1
28052020/1317/77/1
28052020/1353/78/1
28052020/1450/79/1
29052020/801/81/1
29052020/932/82/1
29052020/956/83/1
29052020/1004/84/1
29052020/1005/85/1
29052020/1007/86/1
29052020/1031/87/1
29052020/1053/88/1
29052020/1107/90/1
29052020/1108/91/1
29052020/1110/92/1
29052020/1112/93/1
29052020/ 1114/94/1
29052020/ 1205/95/1
29052020/ 1241/97/1
29052020/ 1245/98/1
29052020/ 1252/99/1
29052020/ 1254/100/1
29052020/ 1310/101/1
29052020/ 1417/103/1
29052020/ 1419/104/1
29052020/ 1427/105/1
29052020/ 1440/106/1
29052020/ 1442/107/1
29052020/ 1444/108/1
29052020/ 1500/110/1
29052020/ 1500/111/1
29052020/ 1500/112/1
29052020/ 1500/113/1
29052020/ 1500/114/1
29052020/ 1500/115/1
29052020/ 1500/116/1
29052020/ 1500/117/1
29052020/ 1500/118/1


Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na stronie jawor.pl. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych działaniach w przedmiotowym temacie. Na bieżąco udzielamy odpowiedzi nt. projektu pod adresem: jawor@oczp.pl oraz pod numerem telefonu: 576-849-239 (w godzinach pracy Urzędu).

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czy można rozpocząć inwestycję przed ogłoszeniem naboru wniosków? Tak, jednak aby wziąć udział w projekcie należy wykonać uproszczony audyt energetyczny przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Jeśli wnioskodawca posiada pełen audyt energetyczny, to jest zobowiązany do wykonania również uproszczonego audytu energetycznego.

W projekcie mogą brać udział tylko wnioskodawcy, którzy rozpoczęli inwestycję po 02.11.2018 r.

Posiadam główne źródło ciepła w postaci kotła opalanego węglem. Ponadto posiadam pomocnicze źródło ciepła w postaci kominka na drewno. Czy mogę wziąć udział w projekcie w celu wymiany kotła węglowego na ogrzewanie ekologiczne, jeżeli nie planuję likwidacji kominka? Tak. Warunkiem udziału w projekcie jest likwidacja głównego węglowego źródła ciepła. Kominek jest źródłem pomocniczym i nie ma obowiązku likwidacji tego źródła w ramach projektu.
Czy mogę uzyskać dofinansowanie na termomodernizację? Nie, projekt obejmuje tylko dofinansowanie do wymiany ogrzewania.
Czy wymagane jest pozwolenie na budowę jeśli w nieruchomości jest już ogrzewanie gazowe? Wg ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane pozwolenie na budowę jest wymagane, jeśli konieczna jest ingerencja w istniejącą instalację gazową.
Czy mogę brać udział w programie jeśli posiadam tylko ogrzewanie gazowe? Nie, warunkiem udziału w programie jest posiadanie ogrzewania węglowego, które nie spełnia norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.
Co jest gwarancją uzyskania dofinansowania? Gwarancją uzyskania dofinansowania jest podpisanie przez Grantodawcę umowy o dofinansowanie z Grantobiorcą, podpisanie przez Grantobiorcę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz wykonanie inwestycji w uzgodnionym terminie i zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku.
Czy mogę uzyskać dofinansowanie na wymianę ogrzewania w mieszkaniu komunalnym bądź socjalnym? Nie, w programie nie mogą brać udziału lokale komunalne, socjalne
Czy jeżeli zmienię po audycie w projekcie źródła ciepła końcowe to czy muszę zmienić audyt? Tak, należy wykonać nowy uproszczony audyt energetyczny.