Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Termin rozpoczęcia konsultacji  21 września 2022 r.,

Termin zakończenia konsultacji na dzień:  7 października 2022 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze lub na adres: um@jawor.pl.

Pobierz:

zarządzenie 919 Konsultacje program

załącznik 1 projekt program współpracy 2023

załącznik 2 formularz konsultacji


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Termin rozpoczęcia konsultacji  14 październik 2021 r.,

Termin zakończenia konsultacji na dzień: 29 październik 2020 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze lub na adres: um@jawor.pl.

Pobierz:

zarządzenie 692 Konsultacje program

załącznik 1 projekt program współpracy 2022

załącznik 2 formularz konsultacji

 


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Termin rozpoczęcia konsultacji  16październik 2020 r.,

Termin zakończenia konsultacji na dzień: 30październik 2020 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu konsultacji w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze lub na adres: um@jawor.pl.

Pobierz:

zał. 1projekt program współpracy 2021

załącznik 2 formularz konsultacji

zarządzenie 457 Konsultacje program

 

 


Program współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 r.

Pobierz:

Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi na rok 2020


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Termin rozpoczęcia konsultacji  1 październik 2019 r.,

Termin zakończenia konsultacji na dzień: 14 październik 2019 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu  formularz konsultacji w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze lub na adres: um@jawor.pl.

Pobierz:

Załącznik nr 1 projekt program współpracy 2020

zarządzenie 174 Konsultacje programu

załącznik 2 do zarządzenia formularz konsultacji


Program współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 r.

Pobierz:

Program opp 2019


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Termin rozpoczęcia konsultacji  9 listopada 2018 r.,

Termin zakończenia konsultacji na dzień: 19 listopada 2018 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu  formularz konsultacji w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze lub na adres: um@jawor.pl.

projekt programu współpracy 2019

zarządzenie Konsultacje program

Protokol z przebiegu konsultacji