SKŁAD RADY MIEJSKIEJ
KADENCJI 2018-2023

(wybory w dniu 21 października 2018 r).

 

 

Radna Monika Dudkowska:

 

 • do kontaktu z mieszkańcami: 607911597
Radny Tomasz Gaździcki

 

Radny Leszek Dublański:

 • Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu
 • członek Komisji: Budżetu i Finansów;
 • adres poczty elektronicznej: radny.dublanski.leszek@jawor.pl
 • dyżur: ul. Staszica 13; co drugi czwartek miesiąca od godz. 1800; 59-400 Jawor;
 • do kontaktu z mieszkańcami: 661 713 710.
Radna Małgorzata Świderska :

 • Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jaworze;
 • członek Komisji: Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Edukacji
 • adres poczty elektronicznej: swiderska.malgorzata@jawor.pl
 • do kontaktu z mieszkańcami: poprzez Biuro Rady Miejskiej (76) 870 24 89; rada.miejska@jawor.pl.
Radny Daniel Iwański:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze;
 • Przewodniczący doraźnej Komisji Kapituły;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji;
 • członek Komisji Kultury i Sportu;
 • adres poczty elektronicznej: radny.iwanski.daniel@jawor.pl
 • dyżur: pełniony w Radzie Miejskiej w ramach „Przyjmowania obywateli w sprawie skarg, wniosków i petycji” w każdy wtorek, w godz. 13:00 – 16:00, miejsce dyżuru Biuro Rady Miejskiej pok nr 18 Urzędu Miejskiego w Jaworze; Rynek 1;
 • do kontaktu z mieszkańcami: 604 203 399.
Radny Marcin Jankowski:

 • Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego;
 • adres poczty elektronicznej: radny.jankowski.marcin@jawor.pl
 • dyżur pełniony w Radzie Miejskiej: w każdy ostatni piątek miesiąca, w godz. 1300-1400, sala 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1;
 • do kontaktu z mieszkańcami: poprzez Biuro Rady Miejskiej tel.(76) 870 24 89; rada.miejska@jawor.pl.
Radna Monika Kopeć:

 • Przewodnicząca Komisji Edukacji;
 • Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej;
  • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • adres poczty elektronicznej: radna.kopec.monika@jawor.pl
 • dyżur: pełniony w Radzie Miejskiej w każdą środę, w godz. 1330-1430, miejsce dyżuru: sala nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze; Rynek 1;
 • do kontaktu z mieszkańcami: 577 822 684
Radny Krzysztof Kowalczyk:

 • członek Komisji Rewizyjnej;
 • adres poczty elektronicznej: radny.kowalczyk.krzysztof@jawor.pl
 • dyżur: ul. Staszica 13; co drugi czwartek miesiąca od godz. 1800; 59-400 Jawor;
 • do kontaktu z mieszkańcami: 694 867 747.
Radny Kowalczyk
Radna Anna Kozak:

 • członek Komisji Porządku Publicznego;
 • adres poczty elektronicznej: radna.kozak.anna@jawor.pl
 • dyżur: ul. Zamkowa 5c, lok. 1 w Centrum Doradztwa i Mediacji, w każdą środę w godz. 1100-1200, 59-400 Jawor;
 • do kontaktu z mieszkańcami: 606 686 622.
Radny Grzegorz Olszewski:

 • członek Komisji Kultury i Sportu;
 • członek doraźnej Komisji Kapituły;
 • adres poczty elektronicznej: radny.olszewski.grzegorz@jawor.pl
 • dyżur: (nie ustalony- uzupełniony w terminie późniejszym);
 • tel. do kontaktu z mieszkańcami: 602 359 553
Radna Krystyna Ostapiuk:

 • Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów;
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • członek doraźnej Komisji Kapituł;
 • adres poczty elektronicznej: radna.ostapiuk.krystyna@jawor.pl
 • dyżur: (nie ustalony- uzupełniony w terminie późniejszym);
 • do kontaktu z mieszkańcami: 695 205 270.
Radny Wojciech Oślak:

 • Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu;
 • członek Komisji: Edukacji; Skarg, Wniosków i Petycji
 • adres poczty elektronicznej: radny.oslak.wojciech@jawor.pl
 • dyżur: (nie ustalony- uzupełniony w terminie późniejszym);
 • do kontaktu z mieszkańcami: (nie ustalony- uzupełniony w terminie późniejszym).
 
Radny Michał Paprocki:

 • członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta;
 • adres poczty elektronicznej: radny.paprocki.michal@jawor.pl
 • dyżur: (nie ustalony- uzupełniony w terminie późniejszym);
 • do kontaktu z mieszkańcami: 696 081 171.
Radna Teresa Prokopek-Stępniak:

 • członek Komisji: Edukacji;
  • Skarg, Wniosków i Petycji;
 • adres poczty elektronicznej: radna.prokopek-stepniak.teresa@jawor.pl
 • dyżur: (nie ustalony- uzupełniony w terminie późniejszym);
 • do kontaktu z mieszkańcami: 605 434 164.
Radny Kamil Ptaszyński:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
 • członek Komisji: Budżetu i Finansów, Gospodarki i Rozwoju Miasta
 • adres poczty elektronicznej: radny.ptaszynski.kamil@jawor.pl
 • dyżur: (nie ustalony- uzupełniony w terminie późniejszym);
 • do kontaktu z mieszkańcami: 531 713 709
Radny Mateusz Sajdak:

 • członek Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Porządku Publicznego;
 • adres poczty elektronicznej: radny.sajdak.mateusz@jawor.pl
 • dyżur: (nie ustalony- uzupełniony w terminie późniejszym);
 • do kontaktu z mieszkańcami:786925801
 
Radny Łukasz Tomaszewski:

 • Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Sportu;
 • adres poczty elektronicznej: radny.tomaszewski.lukasz@jawor.pl
 • dyżur pełniony w Radzie Miejskiej w każdy czwartek w godz.900-1000 (po wcześniejszym umówieniu); sala nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Rynek 1;
 • do kontaktu z mieszkańcami: 724 484 166.
Radny Andrzej Madej:

 • członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • adres poczty elektronicznej: radny.madej.andrzej@jawor.pl
 • dyżur:
 • do kontaktu z mieszkańcami: 507 149 166
Radna Jadwiga Wojda-Elbrah:

 • Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • adres poczty elektronicznej: radna.wojda-elbrah.jadwiga@jawor.pl
 • dyżur: w piątek od godz.14.30 do godz. 15.00 w Biurze Rady
 • do kontaktu z mieszkańcami: 698 827 045.
Radny Roman Zawada:

 • członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta, Komisji Rewizyjnej;
 • członek doraźnej Komisji Kapituły;
 • adres poczty elektronicznej: radny.zawada.roman@jawor.pl
 • dyżur: (nie ustalony- uzupełniony w terminie późniejszym);
 • do kontaktu z mieszkańcami: 601 583 420.
Radny Zygmunt Ziółkowski:

 • Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • członek doraźnej Komisji Kapituły;
 • członek Komisji: Rewizyjnej;
  • Budżetu i Finansów;
 • adres poczty elektronicznej: radny.ziolkowski.zygmunt@jawor.pl
 • dyżur pełniony w Radzie Miejskiej: poprzez Biuro Rady Miejskiej, tel. (76) 870 24 89; rada.miejska@jawor.pl;
 • do kontaktu z mieszkańcami: 602 213 996.