WERYFIKACJA PROJEKTÓW [plik PDF]

INFORMACJA BURMISTRZA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2019 [plik PDF]

ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W JAWORZE [plik PDF]

 

Informujemy, że dnia 12 czerwca 2019 r. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Jaworze odbyło się otwarte spotkanie,  podczas którego prezentowane były projekty zgłoszone  przez wnioskodawców do realizacji w ramach Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 wraz z uzasadnieniem ich wykonania.

Wnioskodawcy przysługuje prawo zmiany projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się publiczne spotkanie na temat jego projektu, tj. do 24 czerwca 2019 r. Przez zmianę projektu, o której mowa rozumie się w szczególności zawężanie lub poszerzanie jego zakresu, w tym łączenie go z innymi projektami.  Ewentualne zmiany w projekcie, wnioskodawca może wnieść osobiście – w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Jaworze lub drogą elektroniczną,  w formie uaktualnionego Formularza zgłoszeniowego.