Lista radnych Jaworskiej Rady Seniorów:

Bączyński Leszek
Bednarek Zbigniew
Chrynowski Andrzej
Federowicz Leszek
Hońdo Stanisław
Hrankowski Józef
Kędziora Henryk
Koluszko Mirosław
Konstanciuk Wanda
Mikołajski Jerzy
Mitek Stanisław
Olszewska -Haczyńska Ludmiła
Prokopek- StępniakTeresa
Zandecka Maria
Ziółkowski Zygmunt