Harmonogram Jawor 2023

Prawidłowa segregacja odpadów

Stawki opłat 2023

Wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzory deklaracji

[PDF]: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jawor

UCHWAŁA NR XX/175/2020  RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jawor (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego rocznik 2020, poz.6885  data ogłoszenia 10 grudnia 2020 r.)

 • UCHWAŁA NR XXVIII24621 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jawor (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego rocznik 2020, poz.7396   data ogłoszenia 31 grudnia 2020r.)
 • UCHWAŁA NR XXI1882020 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 
  w sprawie zmiany uchwały nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2020 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jawor (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego rocznik 2021, poz.4532   data ogłoszenia 7 października 2021 r.)

[PDF]: Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XX/174/2020 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego rocznik 2020, poz.6884  data ogłoszenia 10 grudnia 2020 r.)

 • UCHWAŁA NR XXVIII248_2021 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego rocznik 2020, poz.7395  data ogłoszenia 31 grudnia 2020 r.)
 • UCHWAŁA NR XXI1872020 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
  z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego rocznik 2021, poz.4534  data ogłoszenia 7 października 2021 r.)

Firmy wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jawor

Firmy posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jawor

Podmiot odbierający odpady komunalne

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK

Wykaz aptek zbierających leki przeterminowane

Wykaz punktów zbierających baterie

Wykaz punktów przyjmujących odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt RTV, AGD, opony)

Poziomy recyklingu, sprawozdania i analizy

Kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami