Trwają prace nad projektem

AKTUALNE INFORMACJE O PROJEKCIE

OGŁOSZENIA

INFORMACJE O PROGRAMIE

WYDARZENIA EDUKACYJNE

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

KONTAKT

 

 

Zielona Rewolucja w Jaworze

Gmina Jawor jest jednym z 19 samorządów w kraju, które otrzymało dofinansowanie  na tzw. działania związane z adaptacją do zmian klimatycznych. Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa wynosi 4 558 907,60 zł, wartość całego projektu to 5 363 420,72 zł. Jawor czeka Zielona Rewolucja. Okres kwalifikowalności projektu: 16.07.2021 r. – 31.12.2021 r.

 

Projekt nosi nazwę „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono -niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. Zakłada szereg działań, poprzez przede wszystkim realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i działania edukacyjno-informacyjne, które mają zwiększyć odporność” miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatycznych – takich jak obfite opady deszczu, zalewanie, podtopienia, ale także wysokie temperatury, które szczególnie mocno odczuwa się w miastach itp.

 

Co to oznacza w praktyce? Więcej terenów zielonych, nasadzeń, przyjaznej do odpoczynku infrastruktury, tzw. zielonych przystanków czy ogrodów deszczowych. W sumie zaplanowanych jest  12 zadań inwestycyjnych oraz działania edukacyjne  – pełny wykaz w załączonym pliku PDF.

 1. Rewitalizacja terenów zieleni – Wnętrze Osiedlowe przy ul. Zamkowej.
 2. Rewitalizacja zieleni Parku Miejskiego
 3. Przebudowa ciągu pieszego od ul. Plac Wolności do ul. J. Dąbrowskiego
 4. Rewitalizacja zieleni we wnętrzu osiedlowym – ul. Plac Wolności
 5. Rewitalizacja zieleni „Zielony Przystanek Autobusowy” przy ul. J. Dąbrowskiego
 6. Odnowa zieleni poprzez budowę ogrodu deszczowego i  zadaszenia przy  targowisku przy ul. Zamkowej 2
 7. Odnowa terenów zieleni oraz budowa zielonych tarasów przy parkingu targowiska przy ul. Zamkowej.
 8. Rewitalizacja terenów zieleni poprzez instalację drewnianej przesłony we wnętrzu osiedlowym przy ul. Zamkowej.
 9. Odnowa terenów zieleni przy ul. Grunwaldzkiej, Roosevelta, Plac Wolności – budowa ogrodu deszczowego
 10. Odnowa zieleni na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej
 11. Odnowa terenów zielonych „Zielona przesłona” przy ul. Kościelnej
 12. Budowa terenów zielonych przy ul. Rynek I

A do tego oczywiście warsztaty edukacyjne, kampanie informacyjne kierowane do mieszkańców – by każdy z jaworzan mógł się włączyć w poprawę lokalnego środowiska.

– Zmiany klimatyczne dotykają nas coraz bardziej, dlatego również jako samorządowcy chcemy podejmować działania, by ograniczać ich negatywne skutki. Ten projekt z pewnością się do tego przyczyni – mówi Emilian Bera, burmistrz Jawora. – Rozpoczynamy Zieloną Rewolucję, wszędzie tam, gdzie brakuje zieleni, tam się pojawi nie tylko, by dawać odpoczynek i relaks mieszkańcom, ale także by zabezpieczać przed upałem, nadmiernymi opadami.

4 listopada 2021 r. planowana jest konferencja promocyjno-informacyjna otwierająca projekt gminy Jawor. Więcej informacji na temat projektu będzie można już wkrótce znaleźć na www.jawor.pl/klimat-jawor


Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono -niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”

Drodzy Mieszkańcy,

za nami pierwsza konferencja informacyjno-promocyjna dotycząca projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” i finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

Jawor otrzymał  wysokie dofinansowanie 4 558 907,60 zł.

Wkład własny Gminy – ok. 810 000,00 zł. Wartość całego projektu to 5 363 420,72 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające z globalnych zmian klimatu, łagodzenie tych zmian poprzez wykorzystanie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenach publicznych, integracji mieszkańców, oświatowych. Ideą jest podniesienie świadomości społecznej na temat zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Co zyska Jawor na tym projekcie?

Podczas realizacji projektu prowadzone będą równolegle działania inwestycyjne i edukacyjno-informacyjne, zwiększające świadomość mieszkańców miasta na temat skutków zmian klimatu. Zmieni się również przestrzeń publiczna, która pełni funkcję integracyjną i edukacyjną, dostosowaną do charakteru ulic i jej mieszkańców.

W praktyce, oznacza to więcej terenów zielonych dla miasta, więcej nasadzeń, przyjazną dla mieszkańców infrastrukturę, zielone przystanki i ogrody deszczowe.

W ramach projektu zaplanowano 12 zadań inwestycyjnych tj. 10 ha miasta poddane odnowie terenów zielonych:

 1. Rewitalizacja terenów zieleni – Wnętrze Osiedlowe przy ul. Zamkowej.
 2. Rewitalizacja zieleni Parku Miejskiego.
 3. Przebudowa ciągu pieszego od ul. Plac Wolności do ul. J. Dąbrowskiego.
 4. Rewitalizacja zieleni we wnętrzu osiedlowym przy ul. Plac Wolności.
 5. Rewitalizacja zieleni „Zielony Przystanek Autobusowy” przy ul. J. Dąbrowskiego.
 6. Odnowa zieleni poprzez budowę ogrodu deszczowego i zadaszenia przy targowisku, przy ul. Zamkowej 2.
 7. Odnowa terenów zieleni oraz budowa zielonych tarasów przy parkingu targowiska przy ul. Zamkowej 2.
 8. Rewitalizacja terenów zieleni poprzez instalację drewnianej przesłony we wnętrzu osiedlowym przy ul. Zamkowej.
 9. Odnowa terenów zieleni przy ul. Grunwaldzkiej, Roosevelta, Plac Wolności – budowa ogrodu deszczowego.
 10. Odnowa zieleni na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej.
 11. Odnowa terenów zielonych „Zielona przesłona” przy ul. Kościelnej.
 12. Budowa terenów zielonych przy ul. Rynek 1.

Z projektu skorzystają również najmłodsi jaworzanie. Przewidziano bowiem mnóstwo działań edukacyjnych dla szkół, zakup stacji meteorologicznych, festyny „Dzień Ziemi” w dniu 22 kwietnia 2022 r.  i „Sprzątanie Świata”. Zaplanowano warsztaty o wodzie i przyrodnicze, zabawy i gry świetlicowe oraz terenowe, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dużo konkursów.

Projekt jest dość sporym przedsięwzięciem dla samego miasta. Jego efekty na stałe wpiszą się w jaworski krajobraz.


W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 8 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, projekt „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” jest  finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

W ramach funduszy norweskich do Jawora łącznie trafi ponad 5,2 mln zł. Chcemy adaptować miejską przestrzeń do zmian klimatycznych tworząc zielono-niebieską infrastrukturę. Z opiekunami projektu omówiliśmy pierwsze działania, które musimy podjąć przy realizacji projektu.

 • Co projekt oznacza w praktyce?
 • Więcej terenów zielonych, nasadzeń, przyjaznej do odpoczynku infrastruktury, tzw. zielonych przystanków czy ogrodów deszczowych. W sumie zaplanowanych jest 12 zadań inwestycyjnych na obszarze 10 ha.