Zawiadamia się, że w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 14:00, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Jaworze.

Porządek posiedzenia:

Działania Poradni Rodzinnej w kierunku zapobiegania przemocy w rodzinie za rok 2017. Przebieg kampanii „Biała Wstążka” za rok 2017 oraz I półrocze 2018 r.
Przygotowania do akcji Lato 2018.
Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

(-) Jadwiga Wojda-Elbrah