CZASOWE WSTRZYMANIE ODBIORÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA JAWORA

W związku ze znacznym wzrostem ilości odpadów wielkogabarytowych dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce informujemy, że począwszy od miesiąca czerwca 2019 r. na terenie miasta Jawora zostaje wstrzymana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zakład poinformował Gminę Jawor o braku możliwości dalszego przyjmowania odpadów gabarytowych ze względu na ograniczenia powierzchniowe w obrębie zakładu i przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa pożarowego. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przy kontenerach na odpady komunalne. Istnieje tylko możliwość indywidualnego dostarczenia odpadów przez mieszkańców do PSZOK w Jaworze przy ul. Słowackiego 32.

W przypadku wznowienia mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych przez firmę odbierającą odpady, Gmina Jawor zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić mieszkańców miasta Jawora o powyższym. Przepraszamy za utrudnienia.


Informujmy, że Rada Miejska w Jaworze w dniu 18.12.2017 r. podjęła następujące uchwały:


[plik doc]: KLAUZULA INFORMACYJNA dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi