REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2023/2024

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

publicznych przedszkoli:

 1. Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” ul. Piłsudskiego 14,
 2. Przedszkole Publiczne z Oddziałem Zamiejscowym przy ul. Dmowskiego ul. Chopina 10,
 3. Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka ul. Moniuszki 8,
 4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82.

– klas pierwszych szkół podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Moniuszki 4,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Bankowy 1,
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza ul. Starojaworska 82,
 4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka ul. Armii Krajowej 9.

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej ➡ Zasady rekrutacji
 2. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych ➡ Zasady rekrutacji
 3. Harmonogram rekrutacji ➡ LINK