PRZEKAŻ 1,5% SWOJEGO PODATKU JAWORSKIM ORGANIZACJOM

Gmina Jawor wspólnie z Urzędem Skarbowym zachęca do przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranym jaworskim organizacjom lub podopiecznym uprawnionym do jego otrzymania.

Prosimy o zgłaszanie do Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej – promocja@jawor.pl organizacji i osób z terenu naszej Gminy, którzy pozyskują środki z 1,5 procenta.

Jednocześnie prosimy o przesłanie informacji o aktualnych numerach KRS i danych do otrzymania 1,5% podatku.

Organizacje posiadające status OPP i działające w Jaworze oraz osoby z naszego miasta uprawnione do otrzymania 1,5% podatku, to m.in.:

  • Jaworskie Stowarzyszenie Charytatywne „DAMY RADĘ” – NR KRS: 0000567906, cel szczegółowy możemy wybrać spośród z jednej z wymienionych osób (podopiecznych):
  • Dębicki Kamil
  • Giera Alan
  • Goliński Gabriel
  • Hubisz Alan
  • Idczak Szymon
  • Kiełb Karol
  • Lach Artur
  • Lach Emilia
  • Lasoń Dawid
  • Pittner Aleks
  • Radomski Adam
  • Skiba Michalina
  • Świątoniowska Milena
  • Terlecka Paulina
  • Trela Julia
  • Turek Miłosz
  • Winter Hanna
  • Kupiec Jakub
  • Hubisz Kamil
  • Andryszczak Edyta
  • Kowal Wiktor
  • Mariusz Musiał
  • Jakub Nieradka
  • Marek Rusinowicz
  • Edyta Woźniak
  • Fundacja „AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym” – NR KRS: 0000270809, cel szczegółowy:
  • Marika Sip, 4774
  • Michalina Skiba, 4975
  • Halina Słoszewska, 1198
  • Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” – KRS 0000086210, cel szczegółowy:
  • Oskar Stoma
  • Igor Nowak
  • Jagoda Olszowa
  • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” – Nr KRS 0000186434, cel szczegółowy:
  • Samuel Bagiński, 69/B
  • Oliwier Podgórski, 850/P
  • Igor Tarasiewicz- Frautsch, 57/F
  • Fundacja „Siepomaga” – NR KRS: 0000396361, cel szczegółowy:
  • Eliza Wójcik
  • Aleks Pittner
  • Szymon Pawlik

 

  • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – NR KRS 0000037904, cel szczegółowy możemy wybrać spośród z jednej z wymienionych osób (podopiecznych):
  • 9078 GRZEGORZ KUNECKI
  • 4263 LACH ARTUR
  • 752 LASOŃ DAWID
  • 32126 TUREK MIŁOSZ
  • 26800 PITTNER ALEKS
  • 21780 WINTER HANNA
  • Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „AZYL” – NR KRS: 0000231462
  • Fundacja Studencka Młodzi – Młodym – NR KRS: 0000270261, cel szczegółowy: Klub Sportów Wodnych „Farwater – Jawor”
  • Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Piast Jawor” – NR KRS: 0000186185
  • Klub Sportowy „Olimpia” w Jaworze – NR KRS: 0000089478 cel szczegółowy: KS „OLIMPIA” Jawor
  • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – NR KRS: 0000116212, cel szczegółowy: dla OSP Jawor
  • Stowarzyszenie na Rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze – NR KRS: 0000123560
  • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, NR KRS: 0000154454, cel szczegółowy: Oddział w Jaworze
  • ZHP Chorągiew Dolnośląska – NR KRS: 0000264246, cel szczegółowy: Hufiec Jawor

1,5% podatku można przekazać także na rzecz Caritas jaworskich parafii:

  • Caritas Diecezji Legnickiej – Nr KRS 0000221535, cel szczegółowy: Parafia p.w. św. Marcina w Jaworze
  • Caritas Diecezji Legnickiej – Nr KRS 0000221535, cel szczegółowy: Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Jaworze
  • Caritas Diecezji Legnickiej – Nr KRS 0000221535, cel szczegółowy: Parafia p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Jaworze
  • Caritas Diecezji Legnickiej – Nr KRS 0000221535, cel szczegółowy: Parafia p.w. św. Brata Alberta w Jaworze

 

Jeśli na powyższej liście nie znalazła się działająca w Jaworze organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1,5% podatku, prosimy o jej zgłoszenie na adres: promocja@jawor.pl bądź bezpośrednio do Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Zamkowa 2 (II p.).

Jeżeli podatnik wyrazi chęć przekazania 1,5% podatku to winien wskazać w swoim zeznaniu podatkowym konkretną organizację pożytku publicznego, na rzecz której mają być przekazane jego pieniądze. I nie ma przy tym znaczenia czy zeznanie złoży papierowo czy też skorzysta z zeznania przygotowanego przez urząd skarbowy.

Osoby otrzymujące świadczenia z ZUS nie muszą nawet składać zeznań lecz jedynie wniosek o przekazanie 1,5% na rzecz OPP.

Aktualności dot. przekazania 1,5% publikowane się na stronie internetowej jaworskiego Urzędu Skarbowego w zakładce Komunikat – http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-jaworze.