17.12.2018 // Posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej Rady

Rada Miejska w Jaworze w dniu 17 grudnia 2018, godz. 14:00

Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji, Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta, Komisja Kultury i Sportu, Komisja Porządku Publicznego, Komisja Rewizyjna, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Skarg ,Wniosków i Petycji

 Zgodnie z par. 39 ust. 2, pkt 1 Statutu Gminy Jawor zwołuję posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej Rady w Jaworze w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz.14.00 w sali Rajców nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze, celem zaopiniowania projektów uchwał:

1) w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok;
2) w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze
Daniel Iwański