W związku z zainteresowaniem mieszkańców Jawora podłączeniem swojej nieruchomości
do istniejącej sieci ciepłowniczej udostępniony zostaje plan przebiegu miejskiej sieci ciepłowniczej.

Schemat ma charakter podglądowy, wszelkie informacje nt. możliwości i warunków podłączenia danej nieruchomości do sieci można uzyskać w Spółce Ciepło Jawor, ul. Moniuszki 2.