Gdzie szukać pomocy?

1. Uzależnienia
1) NZOZ „KORMED” Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (odwykowa)
ul. Dmowskiego 5
59-400 Jawor
Tel. 76 871 13 07

2) Przychodnia Rejonowa Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Piłsudskiego 10
59-400 Jawor
Tel. 76 870 23 27 wew. 21

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Zamkowa 2
59-400 Jawor
tel. 76 870 20 21 wew. 221
e-mail.: gkrpa@jawor.pl
Godziny przyjęć:
Poniedziałek, środa, czwartek : godz.: 8.30 – 10.15.
Wtorek: godz. 12.30 – 15.30
e-mail.: gkrpa@jawor.pl

4) Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Azyl”
ul. Zamkowa 2
59-400 Jawor
tel. 76 870 24 88
5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze
ul. Legnicka 12
59-400 Jawor
Tel. 76 870 33 87

6) Poradnia Rodzinna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Legnicka 12
59-400 Jawor
Tel. 76 870 33 87 wew. 33

Specjaliści udzielają bezpłatnych konsultacji, porad pedagogicznych, psychologicznych
i terapeutycznych dla mieszkańców Jawora w związku z problemowym używaniem alkoholu, innych środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnch oraz problematyki przemocy domowej, a także innych kłopotów osobistych lub rodzinnych powodujących zagrożenia uzależnieniami. Jest dostępna dla mieszkańców Jawora w następujących dniach:

Poniedziałek
pedagog – Ewa Bering godz. 12.00-15.00
Wtorek:
Specjalista terapii uzależnień – Dariusz Bełdowski w godz. 12.30 – 19.30
Środa:
psycholog – Janina Szkiłądź w godz. 13.00 – 18.00
psycholog – Anna Krupa w godz. 14.00 – 20.00
Czwartek:
Specjalista terapii uzależnień –Anna Maksymiuk-Florczyk w godz. 14.30 – 18.00
Poniedziałek – Piątek
Psycholog – Dorota Zatorska w godz. 7.00 – 15.00
Termin spotkania należy ustalić osobiście lub telefonicznie.

2. Uzależnienia behawioralne

Strona główna


Poradnia Rodzinna – MOPS Jawor

3. Anonimowe bezpłatne testy na HIV

https://aids.gov.pl/pkd/

4. Dopalacze
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

5. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
https://www.facebook.com/KrajoweCentrumPrzeciwdzialaniaUzaleznieniomKCPU