WNOSZENIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należne kwoty opłat należy wnosić co miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąc na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu kontrahentowi lub w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworze, która mieści się w Biurze Obsługi Klienta ul. Rynek 5 (wejście od JOK) Kasa czynna: poniedziałek, środę, czwartek w godz. od 8.00-14.30, wtorek od 8.00-16:30, piątek od 7:30-14:00.