ZREALIZOWANE PROJEKTY

Strefa odpoczynku i zabawy przy Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5

1. Kategoria projektu: mały projekt

2. Wnioskodawca: Agnieszka Stojko

3. Nazwa projektu: STREFA ODPOCZYNKU I ZABAWY PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI PRZY UL. DMOWSKIEGO 5

4. Lokalizacja/miejsce projektu: Ul. Dmowskiego 5 – działka nr 323/7, obręb 05 Przedmieście

5. Skrócony opis projektu:

„Wraz z ciepłymi dniami nadchodzi pora zabawy na powietrzu. Ogród dla dzieci trzeba tak odpowiednio przygotować, aby przedszkolaki spędzały czas bezpiecznie i wesoło.  Ogród przy Oddziale Zamiejscowym Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze to nie lada  wyzwanie. Przede wszystkim potrzebujemy zacienionego miejsca, by pobyt na powietrzu, w promieniach wiosennego i letniego słońca nie był męczący.”

6. Opis projektu:

„Ogród przedszkolny to miejsce dla dzieci, które sprzyja prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Niezwykle ważne jest odpowiednie nasłonecznienie terenu przeznaczonego do nauki i zabawy. Niestety nasz przedszkolny ogród nie posiada altany, a zasadzone drzewa potrzebują jeszcze kilku lat, aby w cieniu ich koron mogły bawić się dzieci. Brak zacienionych miejsc jest dużym problemem. Altana (o wymiarach 5 x 4 m),  którą należy postawić to jedno, czego nam brakuje, ale dla odpoczynku potrzebne będzie zakupienie ławek, na których dzieci, a często też rodzice mogliby usiąść i odpocząć oraz stołów, na których będzie można zjeść posiłek czy przygotować poczęstunek. A wszystko po to, aby ogród przy przedszkolu spełniał podstawowe funkcje, czyli zdrowotną, społeczno-wychowawczą, dydaktyczną i estetyczną. Dzieci regularnie odbywające zajęcia w przyszkolnych ogródkach mają lepiej rozwinięte umiejętności społeczne, fizyczne i intelektualne. Tak, więc proponowane zmiany są bardzo istotne, aby nauczyciele mogli realizować swoje pomysły i uatrakcyjniać przedszkolne zajęcia i zabawy. Chcemy organizować warsztaty ekologiczne, plastyczne, sensoplastyczne zabawy i przyrodnicze doświadczenia. Jadać na powietrzu przedszkolne posiłki, a w altanie organizować uroczystości i dziecięce występy. W bezpiecznych warunkach dzieci uczą się najchętniej  i najszybciej poprzez zabawę i praktyczne doświadczenia. Warto wykorzystać codzienne aktywności do przekazania cennej wiedzy dotyczącej miejsca i roli człowieka w środowisku. Naszym zamiarem jest stworzyć przestrzeń przyjazną dziecku, czyli ogród gotowy na przedszkolne eksperymenty i obserwacje przyrodnicze.”

7. Szacunkowy koszt projektu: 19.850 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

9. Realizacja projektu:

 

 

 

Wybieg dla psów – „Psi Raj”

1. Kategoria projektu: mały projekt

2. Wnioskodawca: Monika Kopeć

3. Nazwa projektu: Wybieg dla psów – „Psi Raj”

4. Lokalizacja/miejsce projektu: Park Miejski w Jaworze

5. Skrócony opis projektu:

„Założeniem Psiego Raju jest udostępnienie mieszkańcom Jawora miejsca, gdzie właściciele psów mogą aktywnie spędzać czas ze swoimi pupilami, bez stwarzania problemów i zagrożenia innym użytkownikom parku, wymiana doświadczeń między właścicielami, zachęcanie do sprzątania po swoich psach, a także zapewnienie psom odpowiedniej dawki ruchu oraz ochrona przed trucicielami i innymi niebezpieczeństwami.”

6. Opis projektu:

„Wielu właścicieli psów boryka się z różnymi problemami dotyczącymi wychowania i rozumienia potrzeb psów. Często infrastruktura miejska nie pozwala psom na zaspakajanie  swoich potrzeb, co może być powodem wystąpienia zaburzeń środowiskowych i społecznych   psów. Zwiększa się też frustracja właścicieli, gdy ich pupil zaczyna być nieprzewidywalny w swoich reakcjach i zachowaniach. Miejsce to ma nauczyć ludzi, że zabawa z psem może dostarczać wielu wspaniałych chwil. Jednym z powodów oddania psa do schroniska, lub  porzucenia na ulice, lub innego miejsca jest brak podstawowej wiedzy o potrzebach psa. Spotkania w Psim Raju pozwolą na dyskusje i wymianę doświadczeń wśród właścicieli czworonogów. Przyczynić się może do zmniejszenia biegających psów po ulicach, zwiększenia świadomości i edukacji osób dorosłych i dzieci. Podstawowym elementem wybiegu musi być wysokie ogrodzenie (ok 160 cm). Ponadto  wejścia powinny znajdować się z różnych stron (co najmniej dwa) i być zabezpieczone furtkami otwieranymi do wewnątrz i zabezpieczonymi przez samozamykacze. Na wybiegu powinny być zamontowane urządzenia: 2 ławeczki, psi pakiet, tunel, mostek, przeszkody zrobione z 3 belek okorowanych, slalom zrobiony z okorowanych belek.”

7. Szacunkowy koszt projektu: 19.870 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

9. Realizacja projektu:

 

 

 

Modernizacja Komina w Zamku Piastowskim

1. Kategoria projektu: mały projekt

2. Wnioskodawca: Robert Sowiński, Dariusz Kudłacz

3. Nazwa projektu: Modernizacja Komina w Zamku Piastowskim

4. Lokalizacja/miejsce projektu: ul. Zamkowa 1, Jawor

5. Skrócony opis projektu:

„Modernizacja komina ma polegać na montażu wkładu kominowego z blachy kwasoodpornej.”

6. Opis projektu:

„W chwili obecnej użytkowany komin ma liczne nieszczelności, montaż wkładu kominowego z blachy kwasowej jest niezbędny dla dalszego bezpiecznego użytkowania go w okresie zimowym. Wykonanie tych prac pozwoli użytkownikowi Stowarzyszeniu Azyl na wymianę pieca ekologicznego CO na paliwo pellet, korzyścią również będzie czyściejsze powietrze w Jaworze. Modernizacja komina pozwoli na spotykanie się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie zimowym.”

7. Szacunkowy koszt projektu: 11.000 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

Sąsiedzka Strefa Aktywności Fizycznej

1. Kategoria projektu: mały projekt

2. Wnioskodawca: Daniel Iwański, Marcin Andruszczyszyn

3. Nazwa projektu: Sąsiedzka Strefa Aktywności Fizycznej

4. Lokalizacja/miejsce projektu: Ul. Mickiewicza, Jawor (działka nr 138)

5. Skrócony opis projektu:

„Celem projektu jest stworzenie miejsca gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli z ulicy Mickiewicza będą mieli możliwość aktywnego i urozmaiconego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Umiejscowienie boiska do mini piłki nożnej  oraz koszy do gry w koszykówkę przyczyni się jednocześnie do wzrostu poziomu integracji mieszkańców lokalnej społeczności oraz poprawy estetyki wyglądu działki nr 138.”

6. Opis projektu:

„Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności ruchowej i popularyzacja sportu oraz zdrowego stylu życia. Ma też zachęcić dzieci, młodzież oraz dorosłych do aktywnego spędzania  czasu wolnego. Działka nr 138 umiejscowiona jest przy ul. Mickiewicza, jest to działka figurująca w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zalewowy na którym nie może być wykonana żadna nowa zabudowa. Aktualnie teren ten jest zaniedbany, utworzenie na nim Sąsiedzkiej Strefy Aktywności Fizycznej niewątpliwie poprawi estetykę tego miejsca, zwiększy możliwość aktywnego spędzania czasu dla okolicznych mieszkańców. Będzie to idealna przestrzeń aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. W projekcie przewidziane jest :

-uporządkowanie terenu działki,

-zakup i montaż 2 bramek do mini piłki nożnej z nadbudowa umożliwiającą grę w koszykówkę,

-wyrównanie terenu i wykonanie boisk do mini piłki nożnej (wymiary 20m x 15m – nawierzchnia trawiasta).”

7. Szacunkowy koszt projektu: 20.000 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

9. Realizacja projektu:

 

 

Sala terapii dla seniorów

1. Kategoria projektu: mały projekt

2. Wnioskodawca: Henryk Buczak

3. Nazwa projektu: Sala terapii dla seniorów

4. Lokalizacja/miejsce projektu: ul. Wieniawskiego 9, Jawor

5. Skrócony opis projektu:

„Propozycja dotyczy przebudowy pomieszczenia magazynowego znajdującego się na parterze budynku zajmowanego przez PZERiJ w Jaworze przy ul. Wieniawskiego 9 o powierzchni 13,5 m2.”

6. Opis projektu:

„Dostosowanie sali do potrzeb terapeutycznych wymaga istotnych zmian i przeróbek samego pomieszczenia. Musi to być miejsce, które zapewni osobie korzystającej z niego pewien komfort psychiczny i poczucie intymności oraz pełne bezpieczeństwo. W związku z tym należałoby wymienić drzwi wejściowe, zabezpieczyć okna (2szt.) siatką lub kratą – jest to parter, wymienić podłogę, instalację elektryczną, zlikwidować ściankę działową, wyrównać ściany, zlikwidować stare kafelki, na całości położyć gładź i wymalować ściany. Jesteśmy instytucją skupiającą ok. 500 członków, są to emeryci, renciści i inwalidzi – ludzie wymagający różnorodnej pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej, adaptacyjnej, edukacyjnej i zdrowotnej. W wielu przypadkach istnieje potrzeba udzielenia pomocy indywidualnej w związku z tym wielkość salki, jej odizolowanie od całości obiektu jest bardzo korzystnym i ważnym elementem. Salka jest ogrzewana i spełnia w zupełności możliwości adaptacji na korzystny dla potrzeb seniorów obiekt. Z własnych środków nie jesteśmy w stanie wykonać tak szerokich prac remontowych. ”

7. Szacunkowy koszt projektu: 19.700 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

9. Realizacja projektu:

Z parkingu samochodowego do przedszkola „Bezpieczna droga malucha”

1. Kategoria projektu: duży projekt

2. Wnioskodawca: Krystyna Korybska

3. Nazwa projektu: Z parkingu samochodowego do przedszkola „Bezpieczna droga malucha”

4. Lokalizacja/miejsce projektu: działka Nr 303, obręb nr 7 Stare Miasto, Trwały Zarząd — Przedszkole Publiczne Nr 2 w imieniu, którego działa Dyrektor Przedszkola — Pani Krystyna Korybska.

5. Skrócony opis projektu:

„Zbyt mało miejsca na parkingu wzdłuż posesji przedszkola przy ul. J. Piłsudskiego 14.  Dodatkowa możliwość zaparkowania samochodu jest na działce 294, która graniczy z działką przedszkola 303. Dla lepszego i bezpiecznego rozładowania ruchu jest możliwość wykonania przejścia dla pieszych łączącego parking z przedszkolem. W tym zakresie należy utwardzić wejście od strony parkingu, na granicy działek zamontować bramkę wejściową i zbudować ścieżkę dla pieszych prowadzącą do wejścia przedszkola.”

6.Opis projektu:

„Przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy J. Piłsudskiego 14. Miejsc parkingowych wzdłuż ulicy jest niewystarczająco, ponieważ w sąsiedztwie przedszkola jest Przychodnia Rejonowa, PORE, Niepubliczny Żłobek. Zaś miejsce parkingowe na działce 294 przy sali sportowej nie jest zbyt bezpieczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Bezpieczeństwo dzieci i użytkowników mających dzieci w przedszkolu znacznie się zwiększy, gdy oba miejsca połączy się na granicy działek 294 i 303 wejściem i ścieżką dla pieszych korzystających z przedszkola. Jednocześnie takie rozwiązanie wpłynie na szybsze rozładowanie ruchu samochodowego. Rodzice bezpośrednio z parkingu będą mogli bezpiecznie odprowadzić dziecko do przedszkola.”

7. Szacunkowy koszt projektu: 50.000 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

9. Realizacja projektu:

Rozbudowa placu zabaw na Przyrzeczu

1. Kategoria projektu: duży projekt

2. Wnioskodawca: Zygmunt Ziółkowski

3. Nazwa projektu: Rozbudowa placu zabaw na Przyrzeczu

4. Lokalizacja/miejsce projektu: teren obok Ogródka Jordanowskiego oraz boiska Orlik w Jaworze

5. Skrócony opis projektu:

„W ramach projektu rozbudowany zostanie plac zabaw na Osiedlu Przyrzecze – Ogródek Jordanowski poprzez zakup dodatkowych 3  urządzeń do zabawy dla dzieci wraz z powierzchnią bezpieczną w postaci żwirku. Nowe urządzenia skłonią małych mieszkańców Jawora do jeszcze większej aktywności fizycznej oraz staną się kolejną atrakcją placu zabaw.”

6. Opis projektu:

„Na Osiedlu Przyrzecze został wybudowany piękny plac zabaw, który codziennie służy dzieciom z osiedla, przedszkolakom z pobliskiego przedszkola i małym osiedlowym gościom z innych części Jawora. Jest to miejsce zabawy dla najmłodszych i odpoczynku dla rodziców. Obok placu zabaw są jeszcze niewykorzystane tereny zielone, które można zagospodarować. Sprawiając radość dzieciom możemy ustawić tam kolejne urządzenia zabawowe. Przez co miejsce to stanie się dużym centrum zabawy dla dzieci. Miejsce to jest bezpieczne i szczególne, ponieważ z wielu okien budynków widać bawiące się dzieci. Kolejna atrakcja będzie skłaniała dzieci do dużej aktywności fizycznej. ”

7. Szacunkowy koszt projektu: 50.000 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

9. Realizacja projektu:

 

NIEZREALIZOWANE PROJEKTY

Progi zwalniające na drogach wewnętrznych Oś. Przyrzecze

1.Kategoria projektu: mały projekt

2. Wnioskodawca: Zygmunt Ziółkowski, Krystyna Ostapiuk, Maciej Pawlinow

3. Nazwa projektu: Progi zwalniające na drogach wewnętrznych Oś. Przyrzecze

4. Lokalizacja/miejsce projektu: Osiedle Przyrzecze

5. Skrócony opis projektu:

„Ze względu na liczne zgłoszenia mieszkańców Osiedla Przyrzecze na łamanie przepisów drogowych o przekraczaniu prędkości w obszarze zabudowanym przez kierowców składamy w imieniu mieszkańców projekt do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego zamontowanie 7 progów zwalniających w miejscach zgodnych z przepisami ruchu drogowego. Proponowane ulice: Korfantego, Witosa.”

6. Opis projektu:

„Na wniosek mieszkańców Osiedla Przyrzecze składamy projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na zamontowanie progów zwalniających. Chcielibyśmy w ten sposób przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci. Mieszkańcy podczas rozmów wielokrotnie zgłaszali, że pojazdy poruszające się ulicami osiedla nie zachowują właściwej prędkości, w ten sposób stwarzając zagrożenie dla pieszych, a w szczególności dzieci chodzących ulicami lub jeżdżących na wrotkach  itd. Uważamy, ze jest taka potrzeba i jest ona w pełni uzasadniona, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Progi zwalniające powinny być zamontowane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.”

7. Szacunkowy koszt projektu: 18.200 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

Plenerowa strefa integracji na Osiedlu Metalowców – montaż zewnętrznego stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki wraz z ławkami

1. Kategoria projektu: mały projekt

2. Wnioskodawca: Łukasz Tomaszewski

3. Nazwa projektu: Plenerowa strefa integracji na Osiedlu Metalowców – montaż zewnętrznego stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki wraz z ławkami

4. Lokalizacja/miejsce projektu: Osiedle przy ulicy Metalowców

5. Skrócony opis projektu:

„Projekt zakłada zakup urządzeń w postaci zestawu: stół do gry w tenisa stołowego i piłkarzyków wraz z dwiema ławkami. Z pewnością byłby to kolejny punkt na mapie naszego osiedla wspomagający zdrowe formy spędzania wolnego czasu, ale też wspomagający integrację społeczną.”

6. Opis projektu:

„Realizacja tego projektu stanowiłaby kolejną propozycje spędzania czasu dla rodzin, dzieci i młodzieży zamieszkałych na osiedlu oraz wpływałaby na proces integracji mieszkańców. Wśród mieszkańców osiedla, szczególnie młodzieży takie formy aktywności jak tenis stołowy oraz gra w piłkarzyki cieszą się dużym zainteresowaniem. Realizując to zadanie zachęcamy do podejmowania oraz zwiększenia aktywności, która ma pozytywny wpływ na rozwój oraz zdrowie dzieci i młodzieży – „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”. Jest to również kolejna forma spędzania czasu wolnego, która ograniczy czas oglądania telewizji i gier komputerowych. Dopełnieniem projektu mogłaby być organizacja cyklicznych turniejów osiedlowych wspomagających integrację społeczną. Proponowany projekt również wzbogaca przestrzeń rekreacyjną, która po realizacji przez Gminę wcześniejszych inwestycji (ogródek jordanowski) spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców.”

7. Szacunkowy koszt projektu: 17.500 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

Spacerem w przeszłość – Ścieżka historyczno-edukacyjna przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze

1. Kategoria projektu: duży projekt

2. Wnioskodawca: Krzysztof Kowalczyk, Paweł Drozdowski

3. Nazwa projektu: Spacerem w przeszłość – Ścieżka historyczno-edukacyjna przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze

4. Lokalizacja/miejsce projektu: teren wzdłuż chodnika przy ul. B. Krzywoustego w Jaworze

5. Skrócony opis projektu:

„Projekt zakłada powstanie historyczno-edukacyjnej ścieżki spacerowej prowadzącej z Os. Słowiańskiego w kierunku wyjazdu na Legnicę składającej się z 4 przystanków poświęconych imiennikom nazw ulic tej dzielnicy, w tym m. in. Królowej Marysieńce i Władysławowi Jagiellończykowi. Zaplanowano montaż 4 tablic edukacyjnych, 2 ławek, koszy na śmieci i na psie odchody. ”

6. Opis projektu:

„Chodnik wzdłuż ul. Krzywoustego w Jaworze od lat pełni rolę rekreacyjną i jest miejscem wytchnienia dla mieszkańców Os. Słowiańskiego. Korzystają z niego osoby podążające do lokalizowanych obok ogródków działkowych, na Krytą Pływalnię „Słowianka”, rodzice z małymi dziećmi, spacerowicze. Dziś, podkreślając wyjątkowość tego miejsca, chcielibyśmy nadać mu pewien historyczno-edukacyjny charakter i powiązać go z nazwami ulic tej dzielnicy tj. Królowej Marysieńki, Władysława Jagiellończyka, Królowej Jadwigi i Bolesława Krzywoustego – tworząc jedną z nielicznych ulic w Jaworze ścieżek historycznych o długości ok. 450 m. Planujemy zamontować przy niej 4 nowoczesne tablice edukacyjne z ciekawą szatą graficzną nawiązującą indywidualnie do każdej z w/w postaci. Wandaloodporne tablice będą rozmieszczone w miarę równomiernie na całym przebiegu ścieżki. Ich treść zawierać będzie liczne ciekawostki wraz ze szkicami, rysunkami, a w jej dolnej części zamieszczony będzie krótki test – quiz nabytej wiedzy. Szata graficzne będzie wykonana estetycznie i atrakcyjnie dla odbiorów w różnym wieku. Szacunkowa minimalna wielkość planszy tablicy wykonana w kształcie niewielkiego łuku: 110 x 70 cm. Ponadto zamontowane byłyby dwie ławki z koszami na śmieci i dwa kosze na psie odchody, co pozwoli zachować porządek na tym terenie. Ławki te będą miały swoje nazwy własne z widocznym na oparciu stylizowanym napisem nawiązującym do wybranych władców. Tak więc będziemy mogli zasiąść np.: na ławce Królowej Marysieńki. Integralną częścią każdej ławki będą montowane po jej obydwu stronach kwietniki nadające bardziej przyjazny charakter temu miejscu.”

7. Szacunkowy koszt projektu: 21.500 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

Uporządkowanie wnętrza międzyblokowego ograniczonego ulicami: Grunwaldzką, Zamkową, Szkolną i Kościelną w Jaworze

1. Kategoria projektu: duży projekt

2. Wnioskodawca: Mieczysław Machura

3. Nazwa projektu: Uporządkowanie wnętrza międzyblokowego ograniczonego ulicami: Grunwaldzką, Zamkową, Szkolną i Kościelną w Jaworze

4. Lokalizacja/miejsce projektu: wnętrze międzyblokowe ograniczone ulicami: Grunwaldzka, Zamkowa, Szkolna i Kościelna w Jaworze

5. Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu utwardzenie dojazdu i zjazdu od strony ul. Zamkowej do podwórza o szerokości 4 m, na długości 30 m z masy asfaltowej lub betonu oraz przebudowa muru oporowego od strony ul. Zamkowej z cegły lub kamienia – ok. 4m3.

6. Opis projektu:

Wymienione we wniosku wnętrze międzyblokowe jest położone najbliżej jaworskiego Rynku, przy licznie uczęszczanej trasie turystycznej od Zamku Piastowskiego do kościoła pw. Św. Marcina. Dojazd do wnętrza z powodu braku utwardzenia i znacznych różnic poziomu terenu jest bardzo utrudniony, a często wręcz niemożliwy – szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wnioskowany projekt ma na celu również przebudowę muru oporowego od strony ul. Zamkowej. Dzięki utwardzeniu terenu międzyblokowego stworzone zostanie bezpieczne dojście i dojazd do miejsc zamieszkania lokatorów, godne i bezpieczne miejsce zabawy dzieci tu zamieszkujących, poprawi się wizerunek miasta na trasie turystycznej oraz umożliwiony zostanie dojazd służb ratowniczych na teren międzyblokowy.

7. Szacunkowy koszt projektu: 50.000 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.

Ławeczka przyjaźni

1. Kategoria projektu: duży projekt

2. Wnioskodawca: Michał Bander

3. Nazwa projektu: Ławeczka przyjaźni

4. Lokalizacja/miejsce projektu: ul. Starojaworska, ul. Wyszyńskiego, ul. Wrocławska, ul. Rynek

5. Skrócony opis projektu:

„Projekt zakłada powstanie ławek przyjaźni w miejscach gdzie ich brakuje: 4 ławki – ul. Starojaworska, 4 ławki – ul. Wrocławska, 4 ławki – ul. Wyszyńskiego oraz 1 ławki solarnej – ul. Rynek. Ławki będą miejscem odpoczynku dla jaworskich rodzin, seniorów oraz młodych ludzi.”

6.Opis projektu:

„Projekt zakłada zakup nowoczesnych ławek wraz z napisem „Ławeczka Przyjaźni”, które zostaną zlokalizowane na terenie gminy Jawor. Proponuję umieszczenie 4 ławek na ulicy Starojaworskiej, 4 ławek na ulicy Wyszyńskiego, 4 ławek na ulicy Wrocławskiej oraz 1 ławki solarnej na ulicy Rynek. Wielu mieszkańców zgłasza problem braku ławek w ich okolicy. Jest to istotne dla seniorów, rodziców, którzy wybierając się na spacer z dziećmi zwyczajnie nie mają gdzie usiąść. Wiele osób często rezygnuje z pieszych wędrówek po mieście ze względu na brak możliwości odpoczynku. W słoneczne dni wystarczy skorzystać z otaczającego nas piękna, usiąść i odpocząć na miejskich „Ławeczkach przyjaźni”, które będą zbliżać ludzi oraz stawać się miejscem odpoczynku i spotkań. Poza kilkunastoma ławeczkami na terenie miasta ustawiona będzie specjalna solarna „Ławeczka przyjaźni”, która mogłaby zawierać elementy multimedialne. Ławeczka będzie czerpać energię ze słońca, dzięki wbudowanym panelom słonecznym, zmniejszy się zapotrzebowanie na energię i tym samym zmniejszy emisję CO2. Dodatkowa wbudowana funkcja zainteresuje młodsze pokolenie oraz turystów, umożliwi bowiem ładowanie urządzeń mobilnych poprzez USB lub metodą indukcyjną.”

7. Szacunkowy koszt projektu: 50.000 zł

8. Ocena projektu:

Projekt zweryfikowany pozytywnie.