O budżecie obywatelskim  Razem realizujemy budżet obywatelski  Terminarz  Dokumenty  Weryfikacja projektów

Projekty  Wyniki głosowania

 

 

DOKUMENTY

 

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie zasad realizacji JBO

Zarządzenie  ws. harmonogramu JBO na rok 2020 oraz finansowy podział środków na projekty

Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach JBO    [do pobrania]

Lista osób popierających projekt do JBO    [do pobrania]