1.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy Rynek 1 w Jaworze, fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego”

Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 808 943,00 zł

Termin zakończenia projektu: 23.12.2020 r.

 Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach zadania pn.: „Zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przy Rynek 1 w Jaworze, fabrycznie nowego niskopodłogowego autobusu miejskiego” został zakupiony nowy, niskopodłogowy autobus dla min. 80 osób z czego 21 miejsc siedzących oraz miejsc dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

2.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim”

Całkowita wartość projektu: 490 694,95 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 490.000,00 zł

Termin zakończenia projektu: 20.12.2020 r.

 Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach inwestycji  zostanie wybudowana nowa niecka żelbetowa z okładziną kamienną z granitu oraz stylizowaną figurką z brązu, wykonano układ zasilania fontanny w wodę wraz z instalacją do jej uzdatniania  i przyłączami wod-kan i energetycznym, uzupełniono istniejące oświetlenie uliczne o nowe punkty świetlne, ustawiane zostaną  elementy małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery.

3.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1”

Całkowita wartość projektu: 1 100 000,00 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 049.000,00 zł

Termin zakończenia projektu: 30.11.2020 r.

 Opis projektu objętego wsparciem:

Celem inwestycji pn.: „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1” jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy 2 boisk. Boisko duże do gry w piłkę ręczną i mini nożną, wokół boiska wykonanie 4 torowej bieżni oraz skoczni do skoku w dal. Drugie boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa, oba boiska posiadają obiekt małej architektury tj. piłkochwyty, odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ławeczki oraz kosze na śmieci.

 

4.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Budowa ul. Rzeckiego w Jaworze”

Całkowita wartość projektu: 570 000,00 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 561 506,69 zł

Termin zakończenia projektu: 10.12.2021 r.

Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach inwestycji pn.: „Budowa ul. Rzeckiego”, wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni drogi oraz chodnika wraz z wykonaniem miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, ponadto przewiduje się wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

5.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu: „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze”

Całkowita wartość projektu: 1 290 000,00 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 000.000,00 zł

Termin zakończenia projektu: 10.12.2021 r.

Opis projektu objętego wsparciem:

Celem inwestycji pn.: „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze” jest budowa zespołu boisk sportowych z nawierzchni z tworzywa sztucznego EPDM. W ramach zadania zostaną wykonane 2 boiska do piłki koszykowej, siatkowej i tenisa oraz pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej. Na przedmiotowym terenie zostanie również wykonana bieżnia lekkoatletyczna 4 torowa oraz bieżnia do skoku w dal.

6. Realizacja modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania
i opieki przez organizację stołów i miejsc spożywania posiłków.

Gmina Jawor otrzymała w 2021 r. z budżetu Państwa wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości  104.920,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania  w ramach  modułu 3 wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem  na:

  • doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 – dofinansowanie 79.951,08 zł (całkowita wartość zadania 938,85 zł)
  •  doposażenie i poprawę standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze – dofinansowanie 24.969,60 zł (całkowita wartość zadania  969,60 zł).

Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie  dobrych warunków umożlwiających spożywanie przez uczniów posiłków
w trakcie pobytu w szkole.

Całkowity koszt zadania wyniesie 131.150,85 zł, z czego wkład własny Gminy Jawor wyniesie 26.230,17 zł.

7.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu:

„Modernizacja Skate Parku na Jaworniku”.

Całkowita wartość projektu:

96.801,08 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
96.801,08 zł

Termin zakończenia projektu:

30.08.2021 r.

Opis projektu objętego wsparciem:          
Celem projektu jest:

1) dostarczenie i zamontowanie dwóch urządzeń do Skate Parku

2) dostarczenie i montaż oświetlenia Skate Parku

3) dostarczenie i montaż stołów piknikowych

8. Realizacja modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2020

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania
i opieki przez organizację stołów i miejsc spożywania posiłków.

Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie  dobrych warunków umożlwiających spożywanie przez uczniów posiłków
w trakcie pobytu w szkole.

Gmina Jawor otrzymała w 2020 r. z budżetu państwa wsparcie finansowe z bud w formie dotacji celowej w łącznej wysokości  159.728,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania  w ramach  modułu 3 wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem  na:

  • doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze – dofinansowanie 79.728,00 zł (całkowita wartość zadania  660,00 zł).
  • doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 – dofinansowanie 80.000,00 zł (całkowita wartość zadania 012,46 zł)

Całkowita wartość zadania: 199.672,46 zł,

Wartość dofinansowania: 159.728,00 zł,

Wkład własny Gminy Jawor: 39.944,46 zł.

 

 

9. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Środki przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa projektu:

„Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku”.

Całkowita wartość projektu:

89 292,45 zł

Wartość wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
89 292,45 zł

Termin zakończenia projektu:

30.09.2021 r.

Opis projektu objętego wsparciem:

W ramach zadania pn.:” Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku” zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.