PLIKI DO POBRANIA :

►Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

zmiana formy płatności SW
Ulotka informacyjna

Informator „Rodzina 500+” (1)
Informator „Rodzina 500+” (2)
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17.02.2016 r. poz. 195)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. ws. sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczenie wychowawcze


2021

Plakat 500+
Ulotka 500+
Informator Rodzina 500+
Krótki Informator 500+