Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nieruchomości zamieszkałe:

1. Stawka opłaty wynosi – 28,00 zł od osoby miesięcznie.
2. Właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie z opłaty, które wynosi 4,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Nieruchomości niezamieszkałe:

  1. 120 l – 21,00 zł.
  2. 240 l – 42,00 zł.
  3. 1000 l – 175,00 zł.
  4. 1100 l – 192,50 zł.
  5. 7000 l – 1 225,00 zł.
  6. 10 000 l – 1 750,00 zł

2. Stawka opłaty za worek na odpady komunalne o pojemności:

  1. 120 l – 21,00 zł.
  2. 80 l – 14,00 zł.
  3. innej niż wymienione w pkt. 1-2 – jako iloczyn objętości worka oraz stawki 0,15 zł za 1 l.