Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nieruchomości zamieszkałe:

1. Stawka opłaty wynosi – 28,00 zł od osoby miesięcznie.
2. Właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie z opłaty, które wynosi 4,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne o pojemności:
1) 120 l – wynosi 6,35 zł/szt.,
2) 240 l – wynosi 12,70 zł/szt.,
3) 1100 l – wynosi wysokości 58,21 zł/szt.,
4) 7000 l – wynosi 370,43 zł/szt.,
5) innej niż wymienione w pkt. 1-4 – jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki 52,92 zł za 1 m³.

2. Stawka opłaty za worek na odpady komunalne o pojemności:
1) 80 l – wynosi 12,13 zł/szt.,
2) 120 l – wynosi 18,19 zł/szt.,
3) innej niż wymienione w pkt. 1-2 – jako iloczyn objętości worka oraz stawki 0,15 zł za 1 l.