Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Jawor. Nowy grafik będzie obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Informujemy również, że choinki będą odbierane z wyznaczonych miejsc tzw. „gniazd” z pojemnikami na odpady komunalne, w dniach wynikających z harmonogramu wywozu odpadów „BIO”

Harmonogram – Miasto Jawor 2018 r.