Ruszył program 300+

Program „Dobry Start” realizowany jest podobnie jak 500+ przez Urząd Miejski.

 

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem informacji, pobraniem wniosków oraz otrzymaniem świadczenia 300+  załatwią Państwo w Biurze Obsługi Klienta, stanowiska 2a, 2b i 3 (tel. 76/870-20-21 wew. 500 lub 76/870-20-25).

 

► Aktualne informacje o programie „Dobry Start” na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Kiedy składać wnioski?

– od 1 sierpnia do 30 listopada (w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej),

– od 1 lipca do 30 listopada (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej)

Na kogo przysługuje świadczenie dobry start:

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł jednorazowo raz w roku przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:

– przez dziecko lub osobę uczącą się w szkole do 20. roku życia,

– przez dziecko lub osobę uczącą się w szkole do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób  uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Kto składa wniosek?:

– rodzic

– opiekun faktyczny

– opiekun prawny

– pełnoletnia osoba ucząca się ( tzn. osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoba usamodzielniana)

 

Rodzaje szkół, w których nauka uprawnia do świadczenia 300+:

– szkołę podstawową,

– szkołę ponadpodstawową,

–  klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,

– szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także

– młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

– specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

– specjalny ośrodek wychowawczy,

– ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

–  na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).

 

Kiedy wypłata świadczenia?

Wypłata świadczenia dobry start nastąpi do końca września br. (dla wniosków złożonych w lipcu i w sierpniu br.).

Dla wniosków złożonych w późniejszym terminie, wypłata nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek Dobry Start 2020