Szanowni Mieszkańcy,

Przedsiębiorstwo „Sanikom” Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 16 listopada tj.w poniedziałek i wtorek otwarty będzie PSZOK przy ul. Słowackiego 32, tj, w normalnych godzinach funkcjonowania.

Aby minimalizować kontakt z mieszkańcami, na miejscu wypełnia się formularz oddania odpadów lub można go pobrać ze strony internetowej www.sanikom.pl

Formularz powinien być wrzucony do skrzynki podawczej bezpośrednio w PSZOK-u

tel. (+48) 76 870 48 77;

W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika przyjmowania odpadów do PSZOK.