BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 r.

Otwarty konkurs ofert – załącznik konkurs 2023

wzór oświadczenia rachunek bankowy oświadczenie rachunek bankowy

Zarządzenie –Zarządzenie 978 ogłoszenie konkursu

Termin   składania ofert upływa dnia 30 grudnia 2022 r,

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu Rodziny – ZARZĄDZENIE 1004 częściowe podział żłobki

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu Wypoczynku dzieci i młodzieży – ZARZĄDZENIE 1007 częściowe podział

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 1050 podział środków


wzór oferty: zał 1 oferta


Burmistrz Miasta Jawora działając na podstawie ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ogłasza  otwarty  konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.  z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

wzór oświadczenia rachunek bankowy oświadczenie rachunek bankowy

zarządzenie –Zarządzenie 843 ogłoszenie konkursu

ogłoszenie – Konkurs Lato 2022

Termin   składania ofert upływa dnia 8 czerwca 2022 r. 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 878


 

Burmistrz Miasta Jawora działając na podstawie ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ogłasza  otwarty  konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

wzór oświadczenia rachunek bankowy oświadczenie rachunek bankowy

zarządzenie – Zarządzenie 830 ogłoszenie konkursu

ogłoszenie konkurs kultura 2022

Termin   składania ofert upływa dnia 4 maja 2022 r

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 869


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 r. z zakresu:

– Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

– Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Otwarty konkurs ofert –Konkurs 2

wzór oświadczenia rachunek bankowy oświadczenie rachunek bankowy

Zarządzenie – Zarządzenie 815 ogłoszenie konkursu

Termin   składania ofert upływa dnia 12 kwietnia 2022 r

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 856 podział środków

 


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 r.

Termin składania ofert upływa dnia 29 grudnia  2021 r. 

Otwarty konkurs ofert:

Zarządzenie  – Zarządzenie 741 ogłoszenie konkursu

otwarty konkurs ofert – załącznik do zarządzenie ogłoszenie 

wzór oferty – Oferta wzór

wzór oświadczenia rachunek bankowy oświadczenie rachunek bankowy

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 768

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  ZARZĄDZENIE 784 częściowe podział środków Nr 784

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 798 podział środków


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego   z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Termin składania ofert upływa dnia 6 lipca 2021 r.

Otwarty konkurs ofert –konkurs

wzór oświadczenia rachunek bankowy oświadczenie rachunek bankowy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 638.2021


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w roku 2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert – Konkurs załącznik

Zarządzenie Zarządzenie 620 ogłoszenie konkursu

wzór oświadczenia rachunek bankowy oświadczenie rachunek bankowy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 647 podział środków


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 r.

Termin składania ofert upływa dnia 31 maja 2021 r. 

Otwarty konkurs ofert:20210507093943588

Zarządzenie  –20210507093932506

wzór oferty – Oferta wzór

wzór oświadczenia rachunek bankowy oświadczenie rachunek bankowy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 628 podział środków


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2021 r. 

Otwarty konkurs ofert:Konkurs 2021

Zarządzenie  –Zarządzenie 561 ogłoszenie konkursu

wzór oferty – Oferta wzór

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 578


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 r.

Termin składania ofert upływa dnia 29 grudnia 2020 r. 

Otwarty konkurs ofert:Konkurs 2021

Zarządzenie  – Zarządzenie 489 ogłoszenie konkursu

wzór oferty – Oferta wzór

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 523 częściowe podział środków

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 558 podział środków

 


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 713)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin składania ofert upływa dnia 6 października 2020 r. 

Otwarty konkurs ofert:Konkurs

Zarządzenie  – Zarządzenie 436 ogłoszenie konkursu

wzór oferty – Oferta wzór

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  ZARZĄDZENIE 455


Burmistrz Miasta Jawora ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu organizacji czasu wolnego w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2020 r.

Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2020

Zarządzenie ogłoszenie konkursu –Zarządzenie 360 głoszenie konkursu

otwarty konkurs ofert – Konkurs Lato 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 392 

 


Przykładowy wzór wypełnienia oferty – Instrukcja wypełnienia oferty


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z póżn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Termin składania ofert upływa dnia 28 lutego 2020  

Otwarty konkurs ofert:Konkurs II 2020,

Zarządzenie ogłoszenie konkursu

wzór oferty – Oferta wzór

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 329


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2019  

Otwarty konkurs ofert:KONKURS 2020

wzór oferty – Oferta wzór

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 254.2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 271


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2019

Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2019  

Otwarty konkurs ofert:

otwarty konkurs ofert – akcja lato 2019

wzór oferty – OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu Pobierz:

ZARZĄDZENIE 103


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Pobierz:

ZARZĄDZENIE 43

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny.

Pobierz:

ZARZĄDZENIE 33


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z póżn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

  1. Termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2019  r.
  1. Termin składania ofert dla:

zadania nr 4 –  Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka  

– zadania nr 7Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

upływa dnia 11 stycznia 2019  r

Otwarty Konkurs Ofert:

KONKURS 2019


Załącznik OFERTA POBIERZ:

Oferta realizacji zadania publicznego

 


Dodatkowo przyznaje się środki finansowe przydzielone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2018 dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Jaworze 

zarządzenie zmieniające 1041