BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 r.

Termin składania ofert upływa dnia 31 maja 2021 r. 

Otwarty konkurs ofert:20210507093943588

Zarządzenie  –20210507093932506

wzór oferty – Oferta wzór

wzór oświadczenia rachunek bankowy oświadczenie rachunek bankowy

 


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2021 r. 

Otwarty konkurs ofert:Konkurs 2021

Zarządzenie  –Zarządzenie 561 ogłoszenie konkursu

wzór oferty – Oferta wzór

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 578


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 r.

Termin składania ofert upływa dnia 29 grudnia 2020 r. 

Otwarty konkurs ofert:Konkurs 2021

Zarządzenie  – Zarządzenie 489 ogłoszenie konkursu

wzór oferty – Oferta wzór

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 523 częściowe podział środków

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 558 podział środków

 


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 713)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin składania ofert upływa dnia 6 października 2020 r. 

Otwarty konkurs ofert:Konkurs

Zarządzenie  – Zarządzenie 436 ogłoszenie konkursu

wzór oferty – Oferta wzór

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  ZARZĄDZENIE 455


Burmistrz Miasta Jawora ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu organizacji czasu wolnego w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2020 r.

Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2020

Zarządzenie ogłoszenie konkursu –Zarządzenie 360 głoszenie konkursu

otwarty konkurs ofert – Konkurs Lato 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 392 

 


Przykładowy wzór wypełnienia oferty – Instrukcja wypełnienia oferty


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z póżn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Termin składania ofert upływa dnia 28 lutego 2020  

Otwarty konkurs ofert:Konkurs II 2020,

Zarządzenie ogłoszenie konkursu

wzór oferty – Oferta wzór

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ZARZĄDZENIE 329


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2019  

Otwarty konkurs ofert:KONKURS 2020

wzór oferty – Oferta wzór

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 254.2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – ZARZĄDZENIE 271


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2019

Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2019  

Otwarty konkurs ofert:

otwarty konkurs ofert – akcja lato 2019

wzór oferty – OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu Pobierz:

ZARZĄDZENIE 103


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Pobierz:

ZARZĄDZENIE 43

Częściowe rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rodziny.

Pobierz:

ZARZĄDZENIE 33


BURMISTRZ  MIASTA  JAWORA działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z póżn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

  1. Termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2019  r.
  1. Termin składania ofert dla:

zadania nr 4 –  Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka  

– zadania nr 7Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

upływa dnia 11 stycznia 2019  r

Otwarty Konkurs Ofert:

KONKURS 2019


Załącznik OFERTA POBIERZ:

Oferta realizacji zadania publicznego

 


Dodatkowo przyznaje się środki finansowe przydzielone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2018 dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Jaworze 

zarządzenie zmieniające 1041