III NABÓR

02.11.2021r.

III NABÓR

 Gmina Jawor, zwana dalej Grantodawcą

ogłasza III -uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach projektu

„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania  emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

 

Termin składania wniosków: od godz. 8.00 dnia 12.11.2021 r.  do godz. 15.00 dnia 12.12.2021 r.

 

OD 12 LISTOPADA DOSTĘPNY BĘDZIE TUTAJ DO POBRANIA

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

  1. Wypełnione i podpisane wnioski o udzielenie grantu będą przyjmowane w formie papierowej
    w Urzędzie Miejskim w Jaworze (ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 16.30 i w piątki od 7.30 do 15.00.) Regulamin projektu – dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej jawor.pl oraz w Urzędzie Miejskim. Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia w sprawach naboru można uzyskać także pod nr tel. 76 870 20 21 wew. 151.

Maksymalny okres realizacji inwestycji: do 30.08.2022 r.

print