Aktualności

Zmiany w Radzie Miejskiej

07.05.2021r.
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej odbyło się zaprzysiężenie nowej radnej Pani Małgorzaty Świderskiej, której praca w jaworskim samorządzie jest dobrze znana. Pani Małgorzata objęła mandat po radnej Longinie Gaszyńskiej, która z przyczyn osobistych złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Dziękujemy Pani Longinie za 6 lat pracy na rzecz naszego miasta, a nowej radnej życzymy pomyślności oraz wielu sukcesów w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

Szkoła Podstawowa nr 5 po raz trzeci wśród laureatów ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”. 

23.04.2021r.
Szkoła Podstawowa nr 5 już po raz trzeci znalazła się wśród laureatów ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”. Koło naukowe „Super Green” uplasowało się na 3 miejscu zaś „Młodzi Nobliści” na 9. W 5 edycji programu szkoła, jako pierwsza i jedyna do tej pory, uzyskała 4 tytuły „Naukowej Szkoły Ignacego”. Przed nami 4 i zarazem ostatni etap, w którym zdobywamy wiedzę dotyczącą świata wirtualnego: gier, filmów 3d, programowania, sztucznej inteligencji, robotów oraz bezpieczeństwa w sieci. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu odpowiadającego na pytanie: jak nowa technologia i technologia przyszłości, może pomóc ludziom w codziennym życiu? Jury zdecyduje, która placówka otrzyma […]

Święto Chrztu Polski

14.04.2021r.
Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek […]

[Informacja]: PROGRAM Rodzina 500+ na okres 2021/2022 trwający od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

30.03.2021r.
Od dnia 01 kwietnia 2021 r. przed wejściem do Biura Obsługi Klienta zostaną udostępnione druki wniosków o świadczenie wychowawcze.   Prosimy o szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosków, aby nie pomijać żadnych rubryk.   Ułatwi to szybsze rozpatrywanie, bez konieczności wzywania Państwa do ich poprawy, bądź uzupełnienia.   Wypełnione wnioski można złożyć również od 01 kwietnia br.: – wrzucając do skrzynki podawczej przez wejściem do Biura Obsługi Klienta, lub – przesłać za pośrednictwem poczty polskiej   Zachęcamy jednak do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów bankowych i profilu zaufanego.

ARiMR przypomina – wypalanie traw grozi utratą dopłat

05.03.2021r.
Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego. Pozytywne skutki wypalania […]

[ARIMR]: Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca

04.03.2021r.
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Wsparcie jest […]

Być jak Ignacy:  Transport

04.03.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka  ponownie zdobyła Tytuł Naukowej Szkoły Ignacego plasując się na 7 miejscu  wśród laureatów ogólnopolskiego programu „Być jak Ignacy”. Program objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W szkole od października intensywnie pracują dwa Koła Naukowe: Super Green oraz Młodzi Nobliści. Poprzez metody zachęcające do twórczego rozwiązywania problemów oraz prezentacje przygotowane na stronie V edycji „Być jak Ignacy”, koordynatorzy programu zachęcają dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Obecnie  koła realizują III etap programu: Transport. Uczniowie mieli już okazję […]

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

23.02.2021r.
Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można składać jeszcze przez ponad miesiąc – do 29 marca 2021 r. Przypomnijmy, że nabór skierowany jest do dwóch grup beneficjentów: Pierwszą są rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Mogą oni otrzymać zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 100 tys. złotych) inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF. W katalogu inwestycji znajdują się m. in. […]