UWAGA.

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Rusza II konkurs na projekty tematyczne! O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR.


Realizacja zadań publicznych w  związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

ZARZĄDZENIE 356.2020


Przykładowa instrukcja wypełniania oferty

Instrukcja wypełnienia oferty

Pliki do pobrania:

wzór oferty – zał 1 oferta

wzór sprawozdania – zał. 3 sprawozdanie

wzór oferty uproszczonezał. uproszczona oferta

wzór sprawozdania uproszczonegozał. uproszczone sprawozdanie

dodatkowa tabela do wypełnienia – Zestawienie dokumentów księgowych do sprawozdania