Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa  
 
Jaworski Ośrodek Kultury  
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
 
Muzeum Regionalne