☢️Profilaktyka w przypadku zagrożenia skażeniem radioaktywnym👇


System monitoringu jakości powietrza
Stacja – JAWOR monitoring jakości powietrza
Prognoza


System monitorowania stanu rzeki Nysa Szalona

Aktualny stan wody


Prognoza pogody

Prognoza pogody 60h – JAWOR


UWAGA – TLENEK WĘGLA (CZAD) NIEWIDOCZNY ZABÓJCA!!!


Europejski Numer Alarmowy 112
Policja 112, 47/874-52-00
Straż pożarna 112, 76/871-12-31
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wod-kan 994

 


 

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów ?

 

 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

 1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).
 • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
 • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
 • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
 1. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
 2. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
 • informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

 


 

Plan i zasady

zimowego utrzymania dróg gminnych

 w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie GMINY JAWOR

 Jawor, dnia 2 listopada 2021 r.

 

 1. Drogi gminne na terenie Gminy Jawor utrzymywane będą w sezonie zimowym 2021/2022 wg następujących zasad zimowego utrzymania.

1.1. Standard  trzeci:

 • jezdnia odśnieżona na całej szerokości,
 • jezdnia posypywana na: skrzyżowaniach, pochyleniach, przystankach komunikacji publicznej i miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi,
 • dopuszcza się luźny śnieg do 4 godzin,
 • dopuszcza się od chwili wystąpienia utrzymywanie się gołoledzi, szronu i szadzi do 4 godzin, pod warunkiem natychmiastowego przystąpienia do wykonywania akcji zimowej w celu usunięcia tych zjawisk atmosferycznych,

W trzecim standardzie utrzymywane będą ulice:

 • Wojska Polskiego,
 • Armii Krajowej,
 • 1 Maja,
 • Fryderyka Chopina,
 • Bolesława Chrobrego,
 • Cukrownicza,
 • Gottlieba Daimlera,
 • Grunwaldzka,
 • Romana Dmowskiego,
 • Drukarska,
 • Władysława Jagiellończyka,
 • Klasztorna,
 • Kolejowa,
 • Mikołaja Kopernika,
 • Kościelna,
 • Tadeusza Kościuszki,
 • Królowej Jadwigi,
 • Królowej Marysieńki,
 • Bolesława Krzywoustego,
 • Legnicka,
 • Lipowa,
 • Józefa Piłsudskiego,
 • ks. Józefa Poniatowskiego,
 • Cypriana Kamila Norwida,
 • Mikołaja Reja,
 • Rynek,
 • Henryka Sienkiewicza,
 • Władysława Sikorskiego,
 • Juliusza Słowackiego (na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kuzienniczą),
 • Staromiejska,
 • Stanisława Staszica,
 • Strzegomska
 • Wincentego Witosa,
 • Wrocławska (na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką/Kolejową do przejazdu kolejowego),
 • kard. Stefana Wyszyńskiego,
 • Zamkowa.

Pozostałe ulice będą utrzymywane w czwartym standardzie zimowego utrzymania.

1.2. Standard czwarty

–  jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

–  jezdnia posypana na skrzyżowaniach, pochyleniach, przystankach komunikacji publicznej i miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.

–  dopuszcza się śnieg luźny – może zalegać do 5 godz.

–  dopuszcza się śnieg zajeżdżony – może występować

–  dopuszcza się gołoledź – 5 godz.

–  dopuszcza się śliskość pośniegowa – 5 godz.

–  dopuszcza się lodowica – 5 godz.

W czwartym standardzie utrzymywane będą ulice:

 • Dębowa,
 • Nad Jawornikiem,
 • Parking Zamkowa,
 • Plac Bankowy,
 • Plac Seniora,
 • Plac Wolności,
 • Adama Asnyka,
 • gen. Józefa Bema,
 • Boczna,
 • Bohaterów Getta,
 • Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
 • Władysława Broniewskiego,
 • Jana Brzechwy,
 • Chemików,
 • Cicha,
 • Stefana Czarnieckiego,
 • Marii Dąbrowskiej,
 • Dworcowa (na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. J. Poniatowskiego do składnicy węgla),
 • Arkadego Fiedlera,
 • Aleksandra Fredry,
 • Jurija Gagarina,
 • Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
 • Głucha,
 • Jana Pawła II,
 • Jasna,
 • Jana Kasprowicza,
 • Jana Kochanowskiego,
 • Kombatantów,
 • Marii Konopnickiej,
 • Wojciecha Korfantego,
 • Ignacego Kraszewskiego,
 • Kręta,
 • Krótka,
 • Kwiatowa,
 • Waleriana Łukasińskiego,
 • Mała,
 • Metalowców,
 • Miłosza Czesława,
 • Stanisława Moniuszki,
 • Gustawa Morcinka,
 • Muzyczna,
 • Zofii Nałkowskiej,
 • Elizy Orzeszkowej,
 • Ignacego Paderewskiego,
 • Parkowa,
 • Piękna,
 • Piwna,
 • Prosta,
 • Bolesława Prusa,
 • Przechodnia,
 • Przyjaciół Żołnierza,
 • Ptasia,
 • Władysława Reymonta,
 • Robotnicza,
 • Franklina Roosevelta,
 • ulica równoległa do ul. Myśliborskiej,
 • Rzeczna,
 • Słoneczna,
 • Spacerowa,
 • Spokojna,
 • Sporna,
 • Leopolda Staffa,
 • Stalowa,
 • Andrzeja Struga,
 • Szkolna,
 • Karola Szymanowskiego,
 • Środkowa,
 • św. Barbary,
 • Św. Marcina,
 • gen. Romualda Traugutta,
 • Juliana Tuwima,
 • Widokowa,
 • Henryka Wieniawskiego,
 • Stanisława Wokulskiego,
 • Henryka Worcella,
 • Stanisława Wyspiańskiego,
 • Zachodnia,
 • Zielona,
 • Stefana Żeromskiego,
 • Żwirowa.
 1. Odpowiedzialność za przejezdność w/w dróg sprawuje Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu na Zimowe utrzymanie dróg miejskich w sezonie 2021/2022”
 2. Decyzje o momencie rozpoczęcia odśnieżania dróg (niezależnie od dnia i godziny) oraz o kolejności odśnieżania dróg podejmuje koordynator z ramienia Gminy Jawor.
 3. Utrzymanie zimowe dróg gminnych będzie realizowane przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu przy pomocy co najmniej:

– dwóch pługosolarek,

– dwóch pojazdów wyposażonych w pług,

– jednej ładowarki.

 1. Czas reakcji – rozumiany jako czas liczony od momentu wydania przez Zamawiającego dyspozycji realizacji usług zimowego utrzymania dróg w danym rejonie do momentu podstawienia sprawnego technicznie i gotowego do pracy sprzętu do punktu prowadzenia akcji zimowej zlokalizowanej w danym rejonie – w sezonie zimowym 2021/2022 wynosi max. 60 minut.
 2. Czas likwidacji – rozumiany jako czas liczony od momentu rozpoczęcia pracy środka transportowego lub sprzętowego po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych do momentu likwidacji skutków występującego zjawiska atmosferycznego – w sezonie zimowym 2021/2022 wynosi max. 240 minut (4 godziny)
 3. Finansowanie prac zimowego utrzymania na w/w drogach odbywa się z budżetu Gminy Jawor.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dzienników dyżurów zimowego utrzymania dróg, przedstawienie ich na każde żądanie Zamawiającego oraz składanie codziennych meldunków o stanie dróg do Zamawiającego.
 5. Zasady powyższe są wiążące dla terenu Gminy Jawor do końca sezonu zimowego 2021/2022 – tzn. do 30 kwietnia 2022 roku.

 

Wykaz ulic na terenie miasta Jawora

Lp. Nr drogi Ulica Długość

ogółem
[km]

Powierzchnia ogółem
[tys. m2]
1. 110566D Al. Wojska Polskiego 0,359 2,096
2. 110556D Al. Dębowa 0,433 1,975
3. 110013D Nad Jawornikiem 0,960 3,370
4. brak Parking Zamkowa 0,034 0,850
5. 110007D Plac Bankowy 0,080 0,480
6. 110006D Plac Seniora 0,250 1,125
7. 110488D Plac Wolności 0,309 1,370
8. 110490D ul. 1 Maja 0,262 1,635
9. brak ul. Adama Asnyka 0,239 1,436
10. brak ul. Armii Krajowej 0,519 3,114
11. 110560D ul. gen. Józefa Bema 0,269 1,466
12. 110551D ul. Boczna 0,512 2,691
13. 110533D ul. Bohaterów Getta 0,666 3,269
14. 110536D ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 0,105 0,599
15. 110535D ul. Władysława Broniewskiego 0,357 2,189
16. 110550D ul. Jana Brzechwy 0,133 0,709
17. 110527D ul. Chemików 0,360 1,706
18. 110482D ul. Bolesława Chrobrego 0,259 1,441
19. 110496D ul. Cicha 0,119 0,644
20. brak ul. Fryderyka Chopina 0,361 2,166
21. 110567D ul. Cukrownicza 0,825 8,259
22. brak ul. Gottlieba Daimlera 1,675 15,527
23. 110497D ul. Stefana Czarnieckiego 0,296 1,316
24. 110578D ul. Marii Dąbrowskiej 0,876 5,256
25. 110517D ul. Romana Dmowskiego 0,379 1,517
26. 110502D ul. Drukarska 0,205 1,025
27. brak ul. Dworcowa 0,725 5,075
28. 110568D ul. Arkadego Fiedlera 0,245 1,254
29. 110569D ul. Aleksandra Fredry 0,380 2,525
30. 110512D ul. Jurija Gagarina 0,228 1,823
31. 110537D ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 0,099 0,648
32. 110549D ul. Głucha 1,157 3,545
33. brak ul. Grunwaldzka 0,258 1,290
34. brak ul. Władysława Jagiellończyka 0,311 1,847
35. 110558D ul. Jana Pawła II 0,463 2,822
36. 110519D ul. Jasna 0,237 1,302
37. 110547D ul. Jana Kasprowicza 0,214 1,111
38. 110498D ul. Klasztorna 0,204 1,171
39. 110538D ul. Jana Kochanowskiego 0,114 1,450
40. 110562D ul. Kombatantów 0,328 1,924
41. 110539D ul. Marii Konopnickiej 0,218 1,305
42. brak ul. Kolejowa 0,243 1,215
43. 110503D ul. Mikołaja Kopernika 0,212 1,272
44. 110516D ul. Wojciecha Korfantego 0,705 4,268
45. 110483D ul. Kościelna 0,110 0,556
46. brak ul. Tadeusza Kościuszki 0,672 4,032
47. 110570D ul. Ignacego Kraszewskiego 0,230 1,380
48. 110532D ul. Kręta 0,439 2,460
49. 110524D ul. Królowej Jadwigi 0,105 0,590
50. 110523D ul. Królowej Marysieńki 0,307 1,818
51. 110499D ul. Krótka 0,063 0,359
52. 110526D ul. Bolesława Krzywoustego 0,476 2,856
53. 110531D ul. Kwiatowa 0,818 4,452
54. 110484D ul. Legnicka 0,212 1,218
55. 110489D ul. Lipowa 0,129 0,776
56. 110504D ul. Waleriana Łukasińskiego 0,203 1,013
57. 110505D ul. Mała 0,169 0,804
58. 110555D ul. Metalowców 0,287 1,723
59. 110579D ul. Miłosza Czesława 0,347 2,082
60. 110509D ul. Stanisława Moniuszki 0,671 3,804
61. 110545D ul. Gustawa Morcinka 0,182 1,094
62. 110511D ul. Muzyczna 0,136 0,610
63. 110580D ul. Zofii Nałkowskiej 0,175 0,928
64. 110540D ul. Cypriana Kamila Norwida 0,147 0,805
65. 110541D ul. Elizy Orzeszkowej 0,189 1,135
66. 110521D ul. Ignacego Paderewskiego 0,268 1,420
67. 110559D ul. Parkowa 0,252 1,167
68. 110518D ul. Piękna 0,195 0,779
69. brak ul. Piłsudskiego 0,407 2,442
70. 110507D ul. Piwna 0,034 0,170
71. brak ul. ks. J. Poniatowskiego 0,574 3,444
72. 110513D ul. Prosta 0,213 1,278
73. 110542D ul. Bolesława Prusa 0,126 0,818
74. 110508D ul. Przechodnia 0,255 0,803
75. 110557D ul. Przyjaciół Żołnierza 0,633 2,761
76. 110571D ul. Ptasia 1,050 3,884
77. 110485D ul. Mikołaja Reja 0,151 1,286
78. 110572D ul. Władysława Reymonta 0,607 3,642
79. 110528D ul. Robotnicza 0,525 2,594
80. 110500D ul. Franklina Roosevelta 0,147 0,651
81. 110573D ulica równoległa
do ul. Myśliborskiej
0,208 1,048
82. 10486D Rynek 0,153 0,781
83. 110000D ul. Rzeczna 0,268 1,190
84. 110548D ul. Henryka Sienkiewicza 0,241 1,208
85. 110515D ul. Władysława Sikorskiego 0,817 4,883
86. 110561D ul. Słoneczna 0,095 0,477
87. brak ul. Juliusza Słowackiego 0,243 1,458
88. 110565D ul. Spacerowa 0,582 3,253
89. 110529D ul. Spokojna 0,454 2,396
90. 110552D ul. Sporna 0,247 1,109
91. 110543D ul. Leopolda Staffa 0,072 0,487
92. 110564D ul. Stalowa 0,286 1,687
93. 110481D ul. Staromiejska 0,169 1,063
94. 110491D ul. Stanisława Staszica 0,163 0,852
95. brak ul. Strzegomska 0,170 1,020
96. 110534D ul. Andrzeja Struga 0,343 1,452
97. 110501D ul. Szkolna 0,128 0,751
98. 110520D ul. Karola Szymanowskiego 0,190 0,952
99. 110493D ul. Środkowa 0,173 0,659
100. 110495D ul. Barbary 0,253 1,032
101. 110492D ul. Św. Marcina 0,070 0,288
102. 110563D ul. gen. Romualda Traugutta 0,120 0,602
103. 110544D ul. Juliana Tuwima 0,312 1,873
104. 110554D ul. Widokowa 0,356 2,116
105. 110510D ul. Henryka Wieniawskiego 0,357 1,638
106. 110514D ul. Wincentego Witosa 0,580 3,256
107. 110574D ul. Stanisława Wokulskiego 0,054 0,321
108. 110575D ul. Henryka Worcella 0,230 1,380
109. 110577D ul. Wrocławska 0,981 7,673
110. 110546D ul. Stanisława Wyspiańskiego 0,181 1,088
111. brak ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 0,730 1,317
112. 110553D ul. Zachodnia 0,323 1,504
113. 110487D ul. Zamkowa 0,274 1,372
114. 110506D ul. Zielona 0,378 1,206
115. 110494D ul. Stefana Żeromskiego 0,136 0,653
116. 110576D ul. Żwirowa 0,968 3,825

 

WYKAZ

telefonów kontaktowych

 

DROGI KRAJOWE

 

 • Rejon Dróg Krajowych w Legnicy

Obwód Drogowy Jawor ul. Kuziennicza                         tel.  76 870 25 10

 

DROGI WOJEWÓDZKIE

 • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Krakowska 28, 50-425 Wrocław                                 tel.  71 39 17 100

 

DROGI POWIATOWE

 

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze

Zębowice 44 59-411 Paszowice                                     tel. 76 870 72 53

 

 

DROGI GMINNE

 • Urząd Miejski w Jaworze

          Rynek 1 , 59-400 Jawor                                                 tel. 76 870 20 21 wew.110

 

Plan ZUD 2021-2022 do pobrania >>> PLAN ZUD 2021-2022