Telefony zaufania:

Narkomania
801 199 990
codziennie w godz. 16.00 – 21.00

Uzależnienia behawioralne
801 889 880
codziennie w godz. 16.00 – 21.00

HIV/AIDS
22 692 82 26
801 888 448
/połączenia płatne tylko za pierwszą minutę/