WYKAZ PUNKTÓW PRZYJMUJĄCYCH ODPADY WIELKOGABARYTOWE
MEBLE, OPONY SAMOCHODOWE:

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK ul. Słowackiego 32 – dawne składowisko odpadów. Punkt jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: w godz. 7.00 – 15.00, za wyjątkiem wtorku w godz. 9.00 –17.00.
Bezpośredni telefon do PSZOK: (76) 8704877

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów PSZOK ul. Słowackiego 32 – dawne składowisko odpadów.
2. Baza PU-PiH „COM-D” Sp. z o.o. przy ul. Kuzienniczej 11 w Jaworze: – sprzęt jest
przyjmowany od mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 7.00– 15.00.