TERMINARZ 2023

 

Zgłaszanie projektów:

od 02.03. do 31.03.2023 r.

 

Formalna i merytoryczna weryfikacja projektów:

do 14.04.2023 r.

 

Głosowanie nad projektami:

od 24.04. do 29.04.2023 r.

 

Ogłoszenie wyników:

do 12.05.2023 r.