Ogólnopolskie materiały informacyjne o programie „Rodzina 500+”

 

Referat Świadczeń Urzędu Miejskiego informuje o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres wypłat, tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Kiedy złożyć wniosek o 500+?

 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na kolejny okres, należy złożyć stosowny wniosek:

– od 1 lutego 2021 r. w wersji elektronicznej (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej)

– od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej w tut. Urzędzie, w Biurze Obsługi Klienta, stanowiska 2a i 2b.

Wnioski złożone przed tymi terminami nie będą rozpatrywane.

 

Informujemy jednocześnie, aby nie przesyłać skanów i zdjęć wypełnionych wniosków na adres e-mail urzędu, ponieważ nie jest to oficjalna droga elektroniczna wskazana w ustawie i wnioski te również nie będą rozpatrywane.

Dla osób chcących złożyć wniosek w formie papierowej, druki wniosków będą dostępne w połowie marca 2021 r. w BOK UM Jawor oraz na stronie internetowej pod adresem www.jawor.pl.

 

Przypominamy, że obecnie świadczenie „500 plus” jest przyznane do 31 maja 2021 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w terminach:

  • do 30 kwietnia 2021 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • od dnia 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.  – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpi do dnia 31 lipca 2021 r.
  • od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpi do dnia 30 września 2021 r. (bez wyrównania za czerwiec 2021 r.)
  • od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – wtedy świadczenie z wyrównaniem tylko od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października  2021 r.

  UWAGA!

ZŁOŻENIE WNIOSKU OD 1 LIPCA 2021 r.  SKUTKUJE WYPŁACENIEM ŚWIADCZENIA BEZ  WYRÓWNANIA ZA MIESIĄC CZERWIEC 2021 r., A JEDYNIE OD MIESIĄCA ZŁOŻENIA WNIOSKU.

 

Informujemy jednocześnie, że Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana na adres e-mail, który został podany we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej, informację tę będzie można odebrać osobiście w BOK-U. Nieodebranie informacji nie będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

 

W dalszym ciągu na wnioskodawcy ciąży obowiązek zgłaszania na bieżąco zmian dotyczących:

– sprawowania opieki nad dzieckiem (np. umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub innej placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalenie opieki naprzemiennej),

– zmiana miejsca zamieszkania, zmiana stanu cywilnego,

–  innych  zmian mających wpływ na ustalone prawo do świadczenia (np. zmiana rachunku bankowego),

– podjęcia pracy przez członka rodziny poza granicami kraju (np. małżonka czy drugiego rodzica dziecka).

 

W przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka, bądź małżonek zamieszkuje lub pracuje poza granicami kraju, do  wniosku należy przedłożyć dokumenty potwierdzające aktywność zawodową, zarówno w Polsce, jak i za granicą np. zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia lub oświadczenie.

W związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, w przypadku zatrudnienia lub zamieszkania jednego z rodziców dziecka w tym kraju od 1 stycznia 2021 r., nie obowiązują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Bliższe informacje można uzyskać :

W Biurze Obsługi Klienta. Rynek 5 w godzinach otwarcia :

– poniedziałek , środa, czwartek od 730 do 1530

– wtorek od 730 do 1630 , piątek od 700 do 1500

oraz pod numerami tel. 76-870-20-25 lub 76-870-20-21 wew. 500

 

Dodatkowe informacje dotyczące programu Rodzina 500 + znajdują się na www.jawor.pl, www.jawor.bip.net.pl

Dokumenty do pobrania

➽ [PDF]: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021-2022
➽ [PDF]: Oświadczenie członka rodziny pozostającego w Polsce – nieaktywnego zawodowo
➽ [PDF]: Oświadczenie składane w przypadku przebywania -zatrudnienia członka rodziny za granicą
➽ [PDF]: Oświadczenie w przypadku wystąpienia zmian sytuacji rodzinnej