DOKUMENTY

 

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie zasad realizacji JBO

Zarządzenie  ws. harmonogramu JBO na rok 2020 oraz finansowy podział środków na projekty

Zarządzenie zmieniające ws. harmonogramu JBO na rok 2020 oraz finansowy podział środków na projekty

Zarządzenie uchylające harmonogram JBO na rok 2020 oraz finansowy podział środków na projekty

Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach JBO    [do pobrania]

Lista osób popierających projekt do JBO    [do pobrania]

 

 

Jaworski Budżet Obywatelski EDYCJA 2020      Dokumenty      Terminarz