Na nowy system złoży się 10 stacji – czyli tzw. miejsc parkingowych, które nie wymagają stacji dokujących. Planujemy je w pierwszej kolejności ustawić przy:

  1. Dworzec Kolejowy
  2. Kryta Pływalnia „Słowianka”
  3. Rynek – przy Informacji Turystycznej
  4. Osiedle Przyrzecze – przy boisku ORLIK
  5. Osiedle Metalowców – przy sklepie
  6. Osiedle Piastowskie – przy Bibliotece / Klub PIAST
  7. „Stary Jawor” – skrzyżowanie ul. Starojaworska/Cukrownicza
  8. Skrzyżowanie ul. Bohaterów Getta/Struga przy sklepie
  9. OW „Jawornik” (stacja sezonowa)
  10. Park Pokoju (stacja sezonowa)