W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora”, od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. odpady komunalne od właścicieli odbiera firma COMD www.com-d.pl

 

Wykaz aptek odbierających przeterminowane i niepotrzebne leki:

Lp. Nazwa Adres Telefon
1. Apteka Galen ul. W. Korfantego 6, 59-400 Jawor 76 870 33 68
2. Apteka Grunwaldzka ul. Grunwaldzka 9, 59-400 Jawor 76 871 00 19
3. Apteka JCM Sp. z o.o. ul. Szpitalna 3, 59-400 Jawor 76 870 30 14
4. Apteka Piast ul. Moniuszki 10, 59-400 Jawor 76 870 48 33
5. Apteka Pod Arkadami ul. Rynek 9, 59-400 Jawor 76 870 28 92
6. Apteka Pod Miłorzębem ul. Dmowskiego 9, 59-400 Jawor 76 871 13 08
7. Apteka Pod Złotym Wężem ul. Piastowska 16, 59-400 Jawor 76 870 22 32
8. Apteka Gcf Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor 76 870 54 76
9. Apteka Vademecum ul. Szpitalna 7e, 59-400Jawor 76 870 06 23
10. Apteka Witosa ul. Witosa 20, 59-400 Jawor 76 713 47 92
11. Referat Gospodarki Odpadami ul. Zamkowa 2 76 871 14 20

Odbierający leki z aptek w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Firma F.H.U. „NATURA” MAREK MICHAŁOWSKI, ul. Serocka 11, 85 -552 Bydgoszcz