DOKUMENTY:

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie zasad realizacji JBO

Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach JBO    [do pobrania]

Lista osób popierających projekt do JBO    [do pobrania]