Kampanie profilaktyczne:

 

Pomarańczowa Linia
http://pomaranczowalinia.pl/

Powstrzymaj pijanego kierowcę
http://www.powstrzymaj.pl/index.php/pl/

 

Wyhamuj w porę                         
https://www.wyhamujwpore.pl/

 

Ciąża bez alkoholu
http://www.ciazabezalkoholu.pl/

 

Kampanie HIV/AIDS         
https://aids.gov.pl/

 

Pogotowie Niebieska Linia
http://www.niebieskalinia.info/

 

Alkoholowe liczydełko
http://www.alkoholoweliczydelko.pl/

 

Portal o uzależnieniach behawioralnych
https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl