Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK

zlokalizowany w Jaworze przy ul. Słowackiego 32.
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 7:00-15:00,
wtorek – od 9:00 do 17:00