Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium.

09.12.2020r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z firmą doradczą DELOITTE zaprasza na bezpłatne webinarium:

„Czynności organów podatkowych w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe spółek”, które odbędzie się 15 grudnia 2020 r. od 10:00 do 13:00.

W trakcie webinaru omówimy różne rodzaje czynności podejmowanych przez organy podatkowe względem podatników w ramach szeroko rozumianych postępowań podatkowych oraz problemy praktyczne wynikające z podjęcia tych czynności. W drugiej części skupimy się na omówieniu zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób fizycznych zajmujących się w spółkach kwestiami rozliczeń podatkowych.

Agenda:

  • Proceduralne „narzędzia” organów podatkowych w kontaktach z podatnikami – aktualne regulacje i praktyka.
  • Odpowiedzialność osób fizycznych za rozliczenia podatkowe spółek. Należyta staranność w wykonywaniu sprawowanych funkcji oraz realizowanych obowiązków stanowiskowych z obszaru rozliczeń podatkowych.

Link do rejestracji: https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/czynnosci-organow-podatkowych-w-biezacej-dzialalnosci-przedsiebiorstw-/register?_ga=2.247583687.133530234.1607323373-1487396930.1589460888

print