Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium.

17.03.2021r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. zaprasza na bezpłatne webinarium: ARP S.A. i BGK S.A. – skuteczne finansowanie dla firm, które odbędzie się 23 marca br. o godzinie 10:00.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców i dotyczy finansowania inwestycji, nowych technologii, wsparcia ARP w ramach tarczy antykryzysowej oraz finansowania handlu zagranicznego.

Agenda spotkania:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

· Warunki pożyczek inwestycyjnych ARP dla przedsiębiorców

· Produkty Tarczowe ARP

· ARP Faktoring – finansowanie handlu zagranicznego

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

· Kredyt Inwestycyjny,

· Kredyt na innowacje technologiczne,

· Finansowanie handlu zagranicznego.

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Monika Konofał – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Ekonomistka i menedżerka z ponad 12 letnią praktyką i doświadczeniem w bankowości biznesowej i korporacyjnej. Ekspert w zakresie zarządzania i finansów. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego  w Poznaniu. Odpowiedzialna za rozwój biznesu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w regionie dolnośląskim i opolskim oraz kontakty z kluczowymi klientami, instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Jarosław Łokietko – ekspert Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, absolwent  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstw, finansowania handlu zagranicznego oraz prawnych aspektów zabezpieczenia wierzytelności. Odpowiedzialny za doradztwo i wsparcie procesowe przedsiębiorców.

Ewa Nowak-Iskra – Dyrektor Regionu Dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą we Wrocławiu. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów biznesowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni wyższych z terenu województwa dolnośląskiego. Współpracuje z szerokim gronem instytucji okołobiznesowych, wspierając przedsiębiorczość na Dolnym Śląsku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości zdobyte w największych instytucjach finansowych w Polsce.

Krzysztof Jeziorny – specjalista ds. projektów rozwojowych w Regionie Dolnośląskim Banku Gospodarstwa Krajowego. Odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego a także za współpracę z instytucjami rozwoju działającymi w ramach Grupy Polski Fundusz Rozwoju oraz innymi jednostkami okołobiznesowymi zlokalizowanymi na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej link do rejestracji:
print