Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium.

11.03.2021r.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z przedstawicielem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

zaprasza na bezpłatne webinarium: Wsparcie B+R dla przedsiębiorstw oraz narzędzia służące innowacyjności, które odbędzie się 15 marca br. o godzinie 10:00.

Agenda webinarium:

1. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku

2. Wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – omówienie konkursu „Szybka Ścieżka”:

– Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

3. Narzędzia służące innowacyjności:

– STEP

– Innovation Coach

– Asystent Innowacji

print