OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego dla zadania p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową kaplicy cmentarnej i zmianą sposobu użytkowania części istniejącej na część administracyjno-socjalną oraz zmianą zagospodarowania terenu w postaci ciągu pieszo-jezdnego, zlokalizowanej w Jaworze przy ulicy Słowackiego, na terenie działki Nr 191, obręb Nr 4-Ogrody.”

15.05.2023r.