[Konkurs]: Szukamy Jaworskiego Wolontariusza Roku 2021

15.11.2021r.

Jeśli znasz osobę, która bezinteresownie niesie pomoc innym, poświęca swój czas potrzebującym i chcesz docenić jej wysiłek – zgłoś ją do tytułu „Jaworski Wolontariusz Roku”. Honorowy patronat nad konkursem objął Emilian Bera Burmistrz Miasta Jawora.

Tytuł „Jaworski Wolontariusz Roku” stanowi wyróżnienie honorujące wolontariuszy podejmujących aktywność na terenie Jawora i na rzecz jego mieszkańców. Konkurs stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczącym opiekę medyczną oraz inne instytucje współpracujące z wolontariuszami z terenu Gminy Jawor, a także mieszkańcy Jawora.

W tym roku pragniemy również uhonorować najbardziej aktywną instytucję, koło bądź grupę związaną z działalnością wolontariacką w plebiscycie pt. „Jaworska Perla Wolontariatu” oraz osobę, która swoją postawą propaguje bezinteresowną pomoc, zachęcając do wstąpienia w szeregi wolontariatu w plebiscycie pt. „Jaworski Mentor Wolontariatu”.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 26 listopada 2021 r., a uprawnione podmioty mogą zgłosić maksymalnie 10 kandydatów, w tym jednego szczególnie wyróżniającego się swoim zaangażowaniem. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie w terminie wypełnionego zgłoszenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem działalności wolontariusza w ciągu roku do Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Zamkowa 2 lub przesłać skan zgłoszenia na e-mail: promocja@jawor.pl

REGULAMIN KONKURSU >>> REGULAMIN KONKURS

KARTA ZGŁOSZENIA „Jaworski Wolontariusz Roku” >>> Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA „Jaworska Perła Wolontariatu” >>> Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA „Jaworski Mentor Wolontariatu” >>> Karta zgłoszenia

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi podczas VI Jaworskiej Gali Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia o godz. 17:00 w Europejskim Centrum Euroregionu Nysa w Jaworze.

print