Rekrutacja do jaworskich szkół podstawowych.

06.03.2020r.

Rodzice i opiekunowie mają czas do 13 marca.

Startuje rekrutacja do jaworskich publicznych klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2020/2021. Podobnie jak w ubiegłym roku rekrutacja  do czterech publicznych szkół odbywać się będzie poprzez elektroniczny system rekrutacji.

     Aplikacja rekrutacyjna zostanie uruchomiona 9 marca 2020 roku o godz. 8.00, zakończona 13 marca
o godz.15.00.

→Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone w latach 2013 – 2014 oraz odroczone,  mające miejsce zamieszkania na terenie Jawora.

→Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Jaworem będą przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Jawora.

→Do klasy I oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia oraz uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej (szczegółowe informacje dotyczące terminów przeprowadzenia prób sprawnościowych, udzielają odpowiednio pracownicy sekretariatów szkół).

→ Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą  aplikacji rekrutacyjnej www.jawor.podstawowe.vnabor.pl, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej.

KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ NIE MA WPŁYWU NA PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

→Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. →Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej nastąpi do  25 marca 2020 r. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia zaplanowano od 26 do 31 marca 2020 r.  Ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostanie opublikowana 3 kwietnia 2020 r.

→Szczegółowe zasady, kryteria i terminarz rekrutacji dostępne są na stronie naboru: www.jawor.podstawowe.vnabor.pl.

Pomoc przy rekrutacji udzielają pracownicy szkolnych sekretariatów i Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i  Zdrowia UM w Jaworze.

print