Pasowanie na ucznia w Szkole nr 1

21.10.2019r.

Pasowanie na ucznia to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole .
Dzisiaj w Jaworze pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a chwilę później dostąpili aktu pasowania na ucznia, którego dokonał Dyrektor Tadeusz Kopeć. Tym samym „Pierwszaki” stały się pełnoprawnymi uczniami Szkoły nr 1 i oficjalnie wpisano ich w poczet braci uczniowskiej.

Pasowanie na ucznia to ważna chwila, gdyż otrzymuje on prawa, ale też obowiązki, do których niewątpliwie należy nauka.

Dyrektor szkoły, jak i nauczyciele zgodnie podkreślili, że liczą na to, iż nowi uczniowie dotrzymywać będą swoich zobowiązań oraz będą dbali o dobre imię szkoły, a swoim zachowaniem i dobrymi wynikami w nauce będą przynosić radość pedagogom i dumnym rodzicom.

W uroczystości wzięła udział Ewelina Szynkler Zastępca Burmistrza Jawora wraz z Wiesławem Szymczykiem Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworze.

Ewelina Szynkler złożyła wszystkim „zaślubionym” uczniom życzenia wielu sukcesów w pokonywaniu trudów ścieżki edukacyjnej, sukcesów w nauce i zdobywaniu wiedzy, jak najlepszych ocen w dzienniku oraz przekazała dzieciom upominki.

print