Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu

28.02.2022r.

Informujemy, że od dnia 17 stycznia 2022 r. rozpoczął działalność Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. Prosimy o kierowanie dokumentów w postaci odpisów aktu stanu cywilnego itp., w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy, celem dokonania dalszych czynności. Dane kontaktowe Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu: pl. Biskupa Nankiera 7 50-140 Wrocław tel. +48 71 712 76 00, faks: +48 71 712 76 01, e-mail: gc_plw@mfa.gov.ua http://wroclaw.mfa.gov.ua

print